Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan


Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan - Basa Jawi yaiku basa ingkang dipunginakaken para wargi suku bangsa Jawi sae ingkang wonten ing Jawi wetan, Jawi madya Yogyakarta bahkan ingkang wonten ing njawi Jawi bahkan ing njawi negeri kados ing Suriname, Malaysia, ngantos datheng Walandi.

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan
Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan.

Angsal dipunginemaken suku bangsa Jawi niki kreatif uga taat nglampahaken tradisi ingkang dipuntumutipun mawi kiyat prinsipnya konjuk ngekahi aos-aos luhur bangsa. Bahkan saking sisi linguistik kebasan jebulna basa Jawi nggadhahi tingkatan peradaban ingkang tiada kalihipun kaliyan basa-basa benten ing donya.

Crios antawis anak kaliyan tiyang dewasa (ingkang langkung ageng), sesami rekan, antawis anak kaliyan tiyang sepuh uga saterusipun benten susunan uga struktur tembung uga ukara dadosipun basa Jawi salah satunggal basa ing donya saksampune basa Arab ingkang nggadhahi kesugihan semantik uga etimologi kebasan linangkung.

Indonesia tiyang wangsul uga pangginan basa Jawi mekaten wiyar saleresipun, ing Indonesia kamawon tiyang turun (etnis) Jawi cekap kathah. ing Lampung berdasarkan data ingkang enten nyelaki 70% saking total para wargi. ing Sumatera ler menembus angka 32,6%, Jambi 27,6&, Sumatera kidul 27%. andhap tembung etnis Jawi sanget kathah uga enten dipunpundi-pundi. macem-macem kebudayaan uga kesregepan tangan ugi bervariasi sanget, sugih uga ngandung jarwi linangkung. Jawi nggadhahi serat, jogedan ponorogo, ringgit, higga fisalafat Jawi ingkang nggadhahi kearifan lokal.

Nanging tresnanipun, kebudayaan, kesregepan, kesenian uga basa Jawi ingkang dipuntepang miyar ngantos manca nagari mboten mirengaken kaliyan sae dening pamerentah kita sedaya ingkang notabene kathah ugi ingkang asalipun etnis Jawi.

Asihan pisan negeri niki pamerentahipun mboten saged ngingah khasanah uga kesugihan alami ingkang dipunsukakna Gusti Allah, mboten namung sumber daya alam nanging ugi kesugihan budaya, seni uga basa Jawi mboten saged ampun malih dipuntingkataken konjuk dipunkuwawikakenaken kamawon rudatosipun sanes dolan. dadosipun alon laun sanes mboten bokmenawi kebudayaan Jawi pun sirna ing bumi nusantara niki namung tilar nami samripat.

BERSAMBUNG, klik di sini.Demikian Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan