Cerkak Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan (Bagian II)


Cerkak Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan - Sarehdenten punika, urun rembug kongkrit kula kajengipun pamerentah nyukakaken beasiswa uga macem-macem apresiasi yektos kunjuk piyambake sedaya ingkang berminat uga apalagi berprestasi nlatosi kebudayaan, kesenian uga basa Jawi ing macem-macem universitas ingkang ugi kewates niki.

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan (Bagian II)
Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan (Bagian II).

Sukakna beasiswa konjuk mahasiswa jurusan basa Jawi, jurusan seni joged Jawi uga bentenipun ingkang terkait kaliyan kebudayaan Jawi. sukakna kesempatan uga ciptakan iklim kondusif kunjuk para mahasiswa uga peminat seni Jawi konjuk terus mengaktualisasikan badan langkung karya-karya kreatif ngantos dipuntepang ing penjuru donya. 

Sakmenika niki kita sedaya mangertos kathah tiyang ingkang mboten berminat kuliah ing jurusan basa Jawi utawi Kesenian Jawi dipunamergikaken mboten entenipun dukungan uga bantuan pamerentah sacara ekonomis kajengipun piyambake sedaya ingkang rampung kuliah ing bidang niki jamaken uga saged gesang 'prayogi' sami kaliyan profesi-profesi mbenjing menapa ing Indonesia.

Arta kuliah dipunsamikaken kaliyan jurusan benten sementara saksampune lulus piyambake sedaya pun ngalami kerekaosan ndening pamikantukan prayogi uga ngenteni padahal ingkang disandangnya ingkang dibektosi sanget nglestantunaken aos-aos luhur bangsa.

Dados, sukakna beasiswa dhateng mahasiswa ingkang meminati kebudayaan, kesenian uga basa Jawi. sukakna macem-macem akses uga kegampilan peminat kajian niki konjuk saged mengembangkan badan mboten namung ing lebet negeri nanging ugi dipunnjawi negeri.

Kaliyan mekaten basa Jawi ing khususnya uga kesenian Jawi ing umumnya tetap eksis uga merneni blantika kebudayaan sejagat raya. Demikian Cerkak Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan (Bagian II)