Cerkak Bahasa Jawa, Biografi Kartolo Pemain Ludruk Surabaya


Cerkak Bahasa Jawa, Biografi Kartolo Pemain Ludruk Surabaya - Kartolo, lair ing Pasuruan, Jawi wetan, 2 Juli 1945, umur 69 taun, yaiku pelawak uga pandolan ludruk. Kartolo sampun aktif lebet donya seni ludruk semenjak era taun 1960-an. piyambakipun mbadanaken grup ludruk Kartolo CS.

Piyambakipun meniti karier ing beberapa grup Ludruk. piyambakipun nate bergabung kaliyan ludruk Dwikora gadhah Zeni Tempur V Lawang, Malang, uga ludruk Marinir liman Mada Surabaya. salajengipun piyambakipun mbadanaken grup ludruk Kartolo CS. sadereng mbentuk lawak ludruk, Kartolo bergabung kaliyan ludruk RRI Surabaya, sareng seniman ingkang dinameni bentenipun kados Markuat, Kancil, uga Munali Fatah.

Kartolo, pandolan ludruk tepang saking Surabaya
Kartolo, pandolan ludruk tepang saking Surabaya.

Kartolo CS ing awalnya badan saking Kartolo, Basman, Sapari, Sokran, Munawar, uga Tini (semah Kartolo), tergabung lebet kesenian karawitan Sawunggaling Surabaya. Masing-masing pandolan gadhah karakter ingkang unik uga khas, uga gadhah sak-werni 'tata-basa' piyambak.

Kados ta Kartolo ingkang dados paling cerdas, dadosipun asring dipunceriosaken 'ngakali' pandolan benten, Basman ingkang gadhah suwanten ageng uga gineman nyerocos, uga Sapari ingkang asring mbeling nanging nglintu dados korban. biyasanipun ludruk kartolo niki ugi dipunpepaki dening kartika tamu kados Marlena, cak Sidik, Blonthang, Markeso uga benten-benten.

Derap jangkah Kartolo nglestantunaken ludruk diawali kaliyan numindakake kolaborasi kaliyan Karawitan Sawunggaling Surabaya pimpinan Nelwan’S Wongsokadi. piyambake sedaya mlebet dapur rekaman konjuk merekam kidungan parikan diselingi guyonan ing era 1980-an.

Lebet kurun wanci punika 95 volume kedadosan direkam uga dilempar datheng peken. ing njawi dugaan, sambutan masyarakat Jatim linangkung. Album-album enggalipun senantiasa tinengga penggemarnya.

Nanging formasi jene niki mboten nguwawi sapriki. ingkang tirah yaiku Kartolo, Tini uga Sapari. Basman, Sokran uga Munawar sampun pejah donya. sapriki Kartolo uga Sapari taksih asring tampil ing JTV (TV-nya Jawapos) ing Surabaya.

Senaosa sakmenika awis mlebet dapur rekaman, Kartolo uga kawan-kawan taksih asring nyaged timbalen minggah pentas. lebet setunggal wulan radin-radin kaping gangsal minggah pentas. “nalika kondisi perekonomian normal, kami pentas sanguh langkung kaping sadasa lebet setunggal wulan,” criyosipun.

Lebet pentas-pentas resmi, lawak ludruk ala Kartolo punika asring pentas sareng kesenian campursari, dangdut, bahkan dados kartika tamu tunjukan ringgit cucal.

Piyambakipun mboten nate melantunkan syair kidungan ingkang sampun dikasetkan, kajengipun paningali mboten waleh mirengaken lawakannya. piyambakipun pun salajeng nyatet isi lawakan ingkang nate piyambakipun ngantosaken ing pentas. cara punika piyambakipun pileh konjuk terus nduduk isi lawakan enggal.

Lingkup pentas pamajeng seni nikia mboten namung kewates ing 38 kabupaten uga kitha ing Jatim. piyambakipun ugi nampi ulem-ulem minggah pentas ing Jakarta, Bontang, Batam, mawi beberapa kitha ing Nusa Tenggara kilen. Demikian Cerkak Bahasa Jawa, Biografi Kartolo Pemain Ludruk Surabaya.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Biografi Kartolo Pemain Ludruk Surabaya