Cerkak Bahasa Jawa Dongeng Angsa dan Telur Emas


Cerkak Bahasa Jawa - Enten satiyang petani ingkang nggadhahi seekor angsa ingkang sangeta elok, dipunpundi saben dinten nalika petani kesebat ndhatengi kandang angsa, sang Angsa sampun niganaken setunggal tigan jene ingkang berkilauan.

Cerita Anak Bahasa Jawa Angsa dan Telur Emas
Cerita Anak Bahasa Jawa Angsa dan Telur Emas.

Petani kesebat mendhet uga mbekta tigan-tigan jene kesebat datheng peken uga sadenipun dadosipun lebet wanci ingkang singkat petani kesebat awiti dados sugih. nanging mboten dangu lajeng keserakahan uga kemboten-sabaran petani punika majeng sang Angsa muncul amargi sang Angsa namung nyukakaken setunggal tigan saben dinten. Sang Petani rumaos piyambakipun mboten badhe gelis dados sugih kaliyan cara mekaten.

Mukawis dinten, saksampune mical artanipun, setunggal gagasan muncul ing sirah petani, gagasan menawi piyambakipun badhe nyagedaken sedaya tigan jene sang Angsa sisan kaliyan cara memotong sang Angsa.

Nanging nalika gagasan kesebat dipunwontenaken, mboten enten setunggal tigan ingkang saged piyambakipun panggihaken, uga angsanya ingkang pangaos sanget kelajeng pejah dipotong.

Barang sinten ingkang sampun nggadhahi samukawis kaliyan berlimpah, nanging serakah uga ngersakaken ingkang langkung malih, badhe kecalan sedaya ingkang dipungadhahanipun.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Dongeng Angsa dan Telur Emas