Cerkak Bahasa Jawa Sejarah Berdirinya Majapahit


Cerkak Bahasa Jawa - Sadereng ngadegipun Majapahit, Singhasari sampun dados keraton paling kiyat ing Jawi. Hal niki dados mirengan kula menaweni Khan, panguwasa Dinasti Yuan ing Tiongkok. piyambakipun ngentun kengkenan ingkang nduwe nami Meng Chi datheng Singhasari ingkang menuntut upeti.

Kertanagara, panguwasa keraton Singhasari ingkang paling akhir menolak konjuk membayar upeti uga ngisinakenaken kengkenan kesebat kaliyan ngrisak rainipun uga memotong kupingipun. kula menaweni Khan duka uga lajeng mbudhalaken ekspedisi ageng datheng Jawi taun 1293.

Nalika punika, Jayakatwang, adipati kebadan, sampun menggulingkan uga mejahi Kertanegara. inggil saran Aria Wiraraja, Jayakatwang nyukakaken pangapuntenan dhateng Raden Wijaya, menantu Kertanegara, ingkang datheng ngabritaken badan.

Cerita Bahasa Jawa Berdirinya Majapahit
Trowolan ning Mojokerto abad 13.

Lajeng, Wiraraja ngentun kengkenan datheng Daha, ingkang mbekta serat berisi yektosan, Raden Wijaya ngabrit uga kersa ngenger dhateng Jayakatwang. wangsulan saking serat ing inggil disambut kaliyan rena manah.

Raden Wijaya lajeng dipunsukani wana geret. piyambakipun mbikak wana punika uga mungu dhusun enggal. dhusun punika dipunnameni Majapahit, ingkang naminipun dipunpendhet saking buah maja, uga raos pahit saking buah kesebat. nalika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu kaliyan pasukan Mongol konjuk bertempur mengsah Jayakatwang.

Saksampune kedadosan ndhawahaken Jayakatwang, Raden Wijaya malik nempuh satuma Mongolnya dadosipun meksa piyambake sedaya nggeret mantuk wangsul pasukannya sacara kalang-kabut amargi piyambake sedaya wonten ing negeri asing.

Kala punika ugi ngrupikaken kesempatan paling akhir piyambake sedaya konjuk nempen angin muson kajengipun saged mantuk, utawi piyambake sedaya kepeksa kedah nengga enem wulan malih ing pulau ingkang asing. udhar mesti ingkang dipunginakaken dados udhar kelairan keraton Majapahit yaiku dinten adegan Raden Wijaya dados ratu, yaiku udhar 15 wulan Kartika taun 1215 saka ingkang ngleresi kaliyan udhar 10 November 1293.

Piyambakipun dinobatkan kaliyan nami resmi Kertarajasa Jayawardhana. keraton niki sowani masalah. Beberapa tiyang pitados Kertarajasa, klebet Ranggalawe, Sora, uga Nambi memberontak mengsahipun, senaosa pemberontakan kesebat mboten kedadosan. Pemberontakan Ranggalawe niki didukung dening Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Ra Jaran Waha, Ra Lintang, Ra Tosan, Ra Gelatik, uga Ra Tati. sedaya niki kesebat kanamanaken lebet Pararaton.

Slamet Muljana ngiro menawi mahapatih Halayudha lah ingkang numindakake konspirasi konjuk ndhawahaken sedaya tiyang tepercaya ratu, kajengipun piyambakipun saged mencapai posisi paling inggil lebet pamerentahan. nanging saksampune kepejahan pemberontak paling akhir (Kuti), Halayudha dipuntempen uga dipenjara, uga lajeng dipunhukum pejah. Wijaya pejah donya ing taun 1309.

Putra uga panerus Wijaya yaiku Jayanegara. Pararaton mastaninipun Kala Gemet, ingkang nduwe artos pangawon lemah. udakawis ing mukawis wanci lebet kurun pamerentahan Jayanegara, satiyang pendeta Italia, Odorico da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit ing Jawi.

Ing taun 1328, Jayanegara dipunpejahi dening tabibnya, Tanca. ibu tirinya yaiku Gayatri Rajapatni sakedahipun gumantosaken piyambakipun, nanging Rajapatni mileh munduraken badan saking istana uga dados bhiksuni.

Rajapatni nunjuk anak estrinipun Tribhuwana Wijayatunggadewi konjuk dados ratu Majapahit. ing taun 1336, Tribhuwana nunjuk liman Mada dados Mahapatih, ing kala pelantikannya liman Mada mengucapkan supaos Palapa ingkang nunjukaken rencananya konjuk miyaraken kekuwaosan Majapahit uga mungu setunggal kemaharajaan.

Salebetipun kekuwaosan Tribhuwana, keraton Majapahit berkembang dados langkung ageng uga tepang ing kepulauan Nusantara. Tribhuwana nguwaos ing Majapahit ngantos kepejahan ibunipun ing taun 1350. piyambakipun dipunterusaken dening putranya, Hayam Wuruk.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Sejarah Berdirinya Majapahit