Cerkak Bahasa Jawa Sejarah Jatuhnya Majapahit


Cerkak Bahasa Jawa - Sasampun mencapai puncaknya ing abad datheng-14, kekuwaosan Majapahit berangsur-angsur melemah. saksampune wafatnya Hayam Wuruk ing taun 1389, Majapahit mlebeti masa kemunduran akibat konflik perebutan takhta. pamaris Hayam Wuruk yaiku putri kuluk Kusumawardhani, ingkang emah-emahi sepupunya piyambak, pangeran Wikramawardhana.

Hayam Wuruk ugi nggadhahi satiyang putra saking seliripun Wirabhumi ingkang ugi menuntut haknya inggil takhta. Perang sedherek ingkang kanaman Perang Paregreg dipunkintenakenaken kedadosan ing taun 1405-1406, antawis Wirabhumi mengsah Wikramawardhana. Perang niki akhiripun dipunmimpangi Wikramawardhana, semetara Wirabhumi dipuntempen uga lajeng dipancung. katingalipun perang sedherek niki melemahkan kendhali Majapahit inggil daerah-daerah taklukannya ing seberang.

Ing kurun pamerentahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi seganten Dinasti Ming ingkang dipunpangagengi dening laksamana Cheng Ho, satiyang jenderal muslim China, tiba ing Jawi kaping beberapa antawis kurun wanci 1405 ngantos 1433. ket taun 1430 ekspedisi Cheng Ho niki sampun menciptakan komunitas muslim China uga Arab ing beberapa kitha pelabuhan pantai ler Jawi, kados ing Semarang, Demak, Tuban, uga Ampel; mila Islam pun awiti nggadhahi pijakan ing pantai ler Jawi.

Cerita Bahasa Jawa Jatuhnya Majapahit
Toto kuto kerajaan Majapahit.

Wikramawardhana ngengken ngantos taun 1426, uga dipunterusaken dening putrinya, Ratu Suhita, ingkang ngengken ing taun 1426 ngantos 1447. piyambakipun yaiku putri kaping kalih Wikramawardhana saking satiyang selir ingkang ugi putri kaping kalih Wirabhumi. ing 1447, Suhita ngalenggahan uga pamerentahan dipunlajengaken dening Kertawijaya, adhi kakungipun.

Piyambakipun ngengken ngantos taun 1451. saksampune Kertawijaya wafat, Bhre Pamotan dados ratu kaliyan gelar Rajasawardhana uga ngengken ing Kahuripan. piyambakipun wafat ing taun 1453 AD. kedadosan untawis wanci telu taun tanpa ratu akibat krisis pamarisan takhta. Girisawardhana, putra Kertawijaya, minggah takhta ing 1456. piyambakipun lajeng wafat ing 1466 uga dipungantosaken dening Singhawikramawardhana. ing 1468 pangeran Kertabhumi memberontak majeng Singhawikramawardhana uga ngalenggahan badanipun dados ratu Majapahit.

Nalika Majapahit dipunbadanaken, panggramen Muslim uga para penyebar agami sampun awiti mlebeti Nusantara. ing akhir abad datheng-14 uga awal abad datheng-15, pengaruh Majapahit ing sedaya Nusantara awiti ngirang. ing kala sarengan, setunggal keraton gramenan enggal ingkang berdasarkan Islam, yaiku Kesultanan Malaka, awiti muncul ing kunjukan kilen Nusantara.

Ing kunjukan kilen kemaharajaan ingkang awiti jugrug niki, Majapahit mboten kuwaos malih membendung kebangkitan Kesultanan Malaka ingkang ing madyan abad datheng-15 awiti nyuwasani Selat Malaka uga miyaraken kekuwaosanipun datheng Sumatera. Sementara punika beberapa jajahan uga daerah taklukan Majapahit ing daerah bentenipun ing Nusantara, setunggal saben setunggal awiti cucul badan saking kekuwaosan Majapahit.

Saksampune ngalami kekawonan lebet perebutan kekuwaosan kaliyan Bhre Kertabumi, Singhawikramawardhana mengasingkan badan datheng panglebetan ing Daha (bekas ibu kitha keraton kebadan) uga terus nglajengaken pamerentahanipun ing ngrika ngantos dipungantosaken dening putranya Ranawijaya ing taun 1474.

Ing 1478 Ranawijaya ngawonaken Kertabhumi kaliyan ngginakaken ketidakpuasan umat Hindu uga Budha inggil kebijakan Bhre Kertabumi mawi nyetunggalaken wangsul Majapahit dados setunggal keraton. Ranawijaya ngengken ing kurun wanci 1474 ngantos 1498 kaliyan gelar Girindrawardhana ngantos piyambakipun digulingkan dening Patih Udara. akibat konflik dinasti niki, Majapahit dados lemah uga awiti bangkitnya kekiyatan keraton Demak ingkang dipunbadanaken dening turun Bhre Wirabumi ing pantai ler Jawi.

Wanci rampungipun Kemaharajaan Majapahit berkisar ing kurun wanci taun 1478 (taun 1400 saka, rampungipun abad dipunanggep dados wanci limrah gantosan dinasti uga rampungipun mukawis pamerentahan) ngantos taun 1518.

Lebet tradisi Jawi enten setunggal kronogram utawi candrasengkala ingkang mungel sirna ilang kretaning bumi. Sengkala niki konon yaiku taun rampungipun Majapahit uga kedah kawaos dados 0041, yaiku taun 1400 Saka, utawi 1478 Masehi. artos sengkala niki yaiku “sirna icala kemakmuran bumi”. nanging ingkang saleresipun dipungambaraken dening candrasengkala kesebat yaiku dhawahipun Bhre Kertabumi, ratu datheng-11 Majapahit, dening Girindrawardhana.

Raden Patah ingkang kala punika yaiku adipati Demak sawadosipun berupaya mbiantu bapakipun kaliyan ngentun bala bantuan dipunpangagengi dening Sunan Ngudung, nanging ngalami kekawonan bahkan Sunan Ngudung pejah ing tangan Raden Kusen adhi Raden Patah ingkang memihak Ranawijaya ngantos para dewan wali menyarankan Raden Fatah konjuk nerusaken pamungon masjid Demak.

Hal niki dipunkiyataken dening prasasti Jiyu uga pamboten, Ranawijaya ngaken menawi piyambakipun sampun ngawonaken Kertabhumi uga mindhahaken ibu kitha datheng Daha (kebadan). kedadosan niki memicu perang antawis Ranawijaya kaliyan Kesultanan Demak, amargi panguwasa Demak yaiku turun Kertabhumi. saleresipun perang niki sampun awiti mereda nalika Patih Udara numindakake kudeta datheng Girindrawardhana uga ngakeni kekuasan Demak bahkan emah-emahi anak paling enem Raden Patah, nanging peperangan berkecamuk wangsul nalika Prabu Udara nedha bantuan Portugis.

Dadosipun ing taun 1518, Demak numindakake tempuhan datheng Daha ingkang ngakhiri sejarah Majapahit uga datheng Malaka. sawilangan ageng abdi istana, seniman, pendeta, uga anggota keluarga keraton mengungsi datheng pulau Bali. Pengungsian niki kebokmenawen ageng konjuk menghindari pembalasan uga hukuman saking Demak akibat salebetipun niki piyambake sedaya mendukung Ranawijaya mengsah Kertabhumi.

Kaliyan dhawahipun Daha ingkang dihancurkan dening Demak ing taun 1518, kekiyatan keraton Islam ing awal abad datheng-16 akhiripun ngawonaken tirah keraton Majapahit. Demak dipunngandhap pamerentahan Raden (lajeng dados Sultan) Patah (Fatah), dipunkulani dados panerus keraton Majapahit. miturut Babad siti Jawi uga tradisi Demak, legitimasi Raden Patah amargi piyambakipun yaiku putra ratu Majapahit Brawijaya V kaliyan satiyang putri China.

Catetan sejarah saking Tiongkok, Portugis (Tome Pires), uga Italia (Pigafetta) mengindikasikan menawi sampun kedadosan pindhahan kekuwaosan Majapahit saking tangan panguwasa Hindu datheng tangan Adipati Unus, panguwasa saking Kesultanan Demak, antawis taun 1518 uga 1521 M.

Demak mestikaken posisinya dados kekiyatan regional uga dados keraton Islam setunggal ingkang ngadeg ing siti Jawi. kala punika saksampune kejugrugan Majapahit, tirah keraton Hindu ingkang taksih nguwawi ing Jawi namung tilar keraton Blambangan ing ujung wetan, mawi keraton Sunda ingkang beribukota ing Pajajaran ing kunjukan kilen.

Alon-alon Islam awiti ndhawah sairing munduripun masyarakat Hindu datheng pangreden uga datheng Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger ngantos sakmenika taksih nguwawi ing pangreden Tengger, kawasan Bromo uga Semeru.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Sejarah Jatuhnya Majapahit