Cerkak Bahasa Jawa Sejarah Kejayaan Majapahit


Cerkak Bahasa Jawa - Hayam Wuruk, ugi kanaman Rajasanagara, ngengken Majapahit saking taun 1350 ngantos 1389. ing masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya kaliyan bantuan mahapatihnya, liman Mada. ing ngandhap kengken liman Mada (1313-1364), Majapahit nyuwasani langkung kathah wilayah.

Miturut Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII-XV, daerah kekuwaosan Majapahit meliputi Sumatra, semenanjung Malaya, Kali, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, isin kula, Papua, Tumasik (Singapura) uga sakunjukan kepulauan Filipina. Sumber niki nunjukaken wates paling wiyar sisan puncak kejayaan Kemaharajaan Majapahit.

Nanging, watesan alam uga ekonomi nunjukaken menawi daerah-daerah kekuwaosan kesebat katingalipun mbotena wonten ing ngandhap kekuwaosan kepuser Majapahit, nanging kehubungaken setunggal sami benten dening gramenan ingkang bokmenawi berupa monopoli dening raja. Majapahit ugi nggadhahi hubungan kaliyan Campa, Kamboja, Siam, Birma kunjukan kidul, uga Vietnam, uga bahkan ngentun duta-dutanya datheng Tiongkok.

Cerita Bahasa Jawa Kejayaan Majapahit
Taman Majapahit salah sijining keagungan kerajaan ning masa lalu.

Kajawi melancarkan tempuhan uga ekspedisi militer, Majapahit ugi menempuh radin diplomasi uga menjalin persekutuan. kebokmenawen amargi dipunsurung alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat nyundhuk Citraresmi (Pitaloka), putri keraton Sunda dados permaisurinya.

Sunda nganggep lamaran niki dados ujaran persekutuan. ing 1357 rombongan ratu Sunda beserta keluarga uga pengawalnya bertolak datheng Majapahit ngiringaken sang putri konjuk dipunrabikaken kaliyan Hayam Wuruk. nanging liman Mada ningali hal niki dados peluang konjuk meksa keraton Sunda takluk ing ngandhap Majapahit.

Aben-abenan antawis keluarga keraton Sunda kaliyan tentara Majapahit ing lapangan Bubat mboten endhakaken. senaos kaliyan gagah kendhel nyukakaken mengsahan, keluarga keraton Sunda kewalahan uga akhiripun dipunkawonaken. Hampir sedaya rombongan keluarga keraton Sunda saged dibinasakan sacara kejam.

Tradisi mastanikaken menawi sang putri ingkang kuciwa, kaliyan manah remuk redam numindakake "bela pejah", pejahi badan konjuk labet kebektosan nagarinipun. Kisah Pasunda Bubat dados tema utami lebet naskah Kidung Sunda ingkang disusun ing zaman lajeng ing Bali kalih naskah Carita Parahiyangan. Kisah niki disinggung lebet Pararaton nanging sami pisan mboten kanamanaken lebet Nagarakretagama.

Kakawin Nagarakretagama ingkang disusun ing taun 1365 mastanikaken budaya keraton ingkang adiluhung, anggun, uga canggih, kaliyan cita raos seni uga sastra ingkang lembat uga inggil, mawi sistem ritual kagamen ingkang rumit. Sang pujangga nggambaraken Majapahit dados puser mandala buta ingkang membentang saking Sumatera datheng Papua, mencakup Semenanjung Malaya uga isin kula.

Tradisi lokal ing macem-macem daerah ing Nusantara taksih nyatet kisah legenda ngengingi kekuwaosan Majapahit. Administrasi pamerentahan lajeng dening keraton Majapahit namung mencakup wilayah Jawi wetan uga Bali, ing njawi daerah punika namung sak-werni pamerentahan otonomi wiyar, pembayaran upeti berkala, uga pangulan karahajengan Majapahit inggil piyambake sedaya. nanging samukawis pemberontakan utawi tantangan kunjuk ketuanan Majapahit inggil daerah punika saged nimbal reaksi atos.

Ing taun 1377, beberapa taun saksampune kepejahan liman Mada, Majapahit melancarkan tempuhan seganten konjuk menumpas pemberontakan ing Palembang. senaosa panguwasa Majapahit miyaraken kekuwaosanipun ing macem-macem pulau uga kadang kala nempuh keraton tanggi, mirengan utami Majapahit nampaknya yaiku nyagedaken porsi paling ageng uga ngendhalikaken gramenan ing kepulauan Nusantara. ing kala niki panggramen muslim uga penyebar agami Islam awiti mlebeti kawasan niki.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Sejarah Kejayaan Majapahit