Cerita Rakyat Ande Ande Lumut dalam Bahasa Jawa


Cerios niki nyapihaken babagan Pangeran Kusumayuda ingkang kepanggih kaliyan Kleting jene, pun wuragil saking sekawan sedherekan anak satiyang randha ingkang tilar ing salah satunggal dhusun ngandhapan bapak Pangeran Kusumayuda ngengken.

Kleting jene saleresipun yaiku anak angkat, yaiku putri saking keraton Jenggala, ingkang mbenjing dipuntepang dados Dewi Candrakirana. mendel-mendel piyambake sedaya sami ngeling. lebet manah, Pangeran Kusumayuda mangertos, kenyo seharum sekar nawi punika yaiku calon permaisuri keraton Banyuarum ingkang paling sempurna. tresna, piyambake sedaya mboten nate kepanggih malih.

Cerita Rakyat Ande Ande Lumut dalam Bahasa Jawa
Ande Ande Lumut adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa.

Beberapa taun lajeng, satiyang pemuda tampan nduwe nami Ande Ande Lumut mengumumkan menawi piyambakipun saweg madosi semah. mboten kados kenyo-kenyo dhusun benten, klebet ugi sedherek-sedherek Kleting jene, Kleting jene enggan kesah amergi piyambakipun taksih ngeling Pangeran Kusumayuda. nanging berkat pitedah saking bangau ajaib panulungipun, mila akhiripun Kleting jene pun ndherek mawi.

Lebet saben radinanipun, jebulna piyambake sedaya kedah menyeberangi lepen ingkang wiyar. ing kala punika, muncullah panjagi lepen berwujud yuyu buta nduwe nami Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang nawikaken jasa konjuk menyeberangkan piyambake sedaya kaliyan catetan dipunsukani imbalan purun dipunambung deningipun saksampune diseberangkan.

Amargi terburu-terburu, sedaya kenyo-kenyo dhusun ingkang benten enggal kamawon nginggihinipun, kaliyan pamanahan menawi sang pangeran mboten badhe ngemangertosanipun. namung pun wuragil Kleting jene ingkang menolak konjuk dipunambung Yuyu Kangkang.

Nalika Yuyu Kangkang nduwe pangangkah memangsanya, Kleting jene mengsahipun kaliyan senjata ingkang dititipkan dening ibunipun. amargi namung pun wuragil ingkang mboten dipunambung Yuyu Kangkang, dadosa Ande Ande Lumut mileh pun wuragil dados pendampingnya. enggala kala punika Kleting jene ngelingi menawi pemuda Ande Ande Lumut yaiku Pangeran Kusumayuda, pemuda idamannya.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Rakyat Ande Ande Lumut dalam Bahasa Jawa