Cerita Rakyat Damar Wulan dalam Bahasa Jawa


Cerita Rakyat Damar Wulan dalam Bahasa Jawa, Damar Wulan yaiku satiyang tokoh legenda cerios rakyat Jawi. Kisah Damar Wulan niki cekap populer ing madya masyarakat uga kathah enten versi lakon, sendratari utawia cerios keserat ingkang sampun dipundamel ngenginginipun.

Umumme, kisah-kisah kesebat yaiku berdasarkan Serat Damarwulan ingkang dipunkintenakenaken awiti sinerat ing masa akhir kejugrugan Majapahit. dipunceriosaken awalnya Damar Wulan ngenger dados tukang rumput dhateng Patih Loh Gender saking Majapahit.

Amargi kepinteranipun, Damar Wulan saged dados abdi andalan Patih Loh Gender, uga Anjasmara putri sang patih terpikat uga dhawah tresna dhatengipun. Damar Wulan lajeng nyaged jejibahan saking ratu putri Majapahit, yaiku Ratu Kencana Wungu, konjuk ngremeng kaliyan tujuan mbiantu ngawonaken mak Jinggo panguwasa Blambangan ingkang nduwe pangangkah memberontak dhateng Majapahit.

Cerita Rakyat Damar Wulan dalam Bahasa Jawa
Cerita rakyat Damar Wulan berdasar Serat Damarwulan.

Damar Wulan ingkang tampan saged nggeret mirengan selir-selir mak Jinggo, yaiku Waeta uga Puyengan. kaliyan bantuan piyambake sedaya, Damar Wulan kedadosan ndening senjata sakti gada Wesi jene gadhah mak Jinggo.

Mak Jinggo lajeng kedadosan dipunkawonaken uga Damar Wulan dados pahlawan. piyambakipun memboyong kaping kalih selir kesebat, mawi ing akhiripun ugi nyundhuk sang ratu putri Majapahit.

Cerita Rakyat Damar Wulan dalam Bahasa Jawa

Lebet kesenian ringgit Banyuwangi uga Janger, panggambaran mak Jinggo nduwe mengsahan kaliyan panggambaran lebet Serat Damarwulan. mak Jinggo dipungambaraken nduwe rai rupawan, dipunremeni kathah estri, arif bijaksana, uga pengayom rakyatnya.

Mak Jinggo memberontak amargi Kencana Wungu mboten ngebaki ujar dadosaken piyambakipun semah, saksampune mak Jinggo saged menaklukkan pangresah Kebo Marcuet ingkang mengamuk ing Majapahit. senaosa akhiripun piyambakipun dipunkawonaken Damar Wulan, mak Jinggo tetaplah dipunanggep ingkang dibektosi.

Sanusi Pane, klintu satiyang sastrawan Pujangga enggal nate nyerat naskah drama Damar Wulan, ingkang dipunsukaninipun judul Sandyakala Ning Majapahit. parandosipun, akhir ceriosipun sami pisan benten kaliyan Serat Damarwulan ingkang dipundadosaken dasar pandamelanipun.

Lebet versi Sanusi Pane, nasib Damar Wulan rampung nyedhihaken. Damar Wulan dituduh berkhianat uga mboten dipunrabikaken kaliyan sang ratu putri. piyambakipun pun akhiripun dipunhukum pejah, uga saksampunenipun Majapahit ditumbangkan dening pasukan saking keraton Demak Bintara.

Jika Anda terbantu dengan informasi ini, berbagilah dengan teman-teman di FB dan Twitter. Siapa tahu mereka sedang membutuhkan informasi terkait tentang Cerita Rakyat Damar Wulan dalam Bahasa Jawa.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Rakyat Damar Wulan dalam Bahasa Jawa