Cerita Rakyat Keong Mas dalam Bahasa Jawa


Ratu Kertamarta yaiku ratu saking keraton Daha. ratu nggadhahi kalih tiyang putri ingkang nduwe nami Dewi Galuh uga Candra Kirana ingkang elok uga sae. Candra Kirana sampun ditunangkan dening putra kuluk keraton Kahuripan yaiku Raden Inu Kertapati ingkang sae uga bijaksana.

Nanging sedherek kandung Candra Kirana yaiku Dewi Galuh iri sanget ing Candra Kirana, amargi Dewi Galuh menaruh manah ing Raden Inu. Dewi Galuh lajeng memoni eyang putri sihir konjuk mengutuk Candra Kirana. piyambakipun ugi miawoninipun dadosipun Candra Kirana diusir saking Istana. nalika Candra Kirana mlampah nyusuri pantai, eyang putri sihir pun muncul uga menyihirnya dados keong jene uga mbucalipun datheng seganten. nanging sihirnya badhe ical menawi keong jene kepanggih kaliyan tunangannya.

Mukawis dinten satiyang eyang putri saweg madosi ulam kaliyan jala, uga keong jene usung. Keong jene dipunbektanipun mantuk uga ditaruh ing tempayan. benjingipun eyang putri punika madosi ulam malih dipunseganten nanging mboten seekorpun dipunsaged. nanging nalika piyambakipun ngantos digubuknya piyambakipun kaget amargi sumaji mangsakan ingkang eca-eca. Sang eyang putri pitaken-taken sinten ingkang memgirim mangsakan niki.

Cerita Rakyat Keong Mas dalam Bahasa Jawa
Keong mas adalah sebuah dongeng dari Jawa yang memiliki beberapa versi.

Mekaten ugi dinten-dinten punikanipun sang eyang putri ngradini kedadosan sami rupi, mila amargi pamekenan, keesokan enjangipun eyang putri damel-damel datheng seganten, nanging piyambakipun mengintip menapa ingkang kedadosan, uga jebulna keong jene berubah ingkang dados kenyo elok ingkang lajeng mangsak. lajeng eyang putri menegurnya ” sinten sisigan sampeyan putri ingkang elok ?”

"Kula yaiku putri keraton Daha ingkang disihir dados keong jene dening sedherek kula amargi piyambakipun iri dhateng kula ” wangsul keong jene, uga lajeng Candra Kirana berubah wangsul dados keong jene. eyang putri punika tertegun ningalinipun.

Sementara pangeran Inu Kertapati mboten kersa mendel kamawon nalika mangertos Candra Kirana ngical. piyambakipuna madosinipun kaliyan cara ngremeng dados rakyat biyasa. eyang putri sihir pun akhiripun mangertos uga mengubah badanipun dados gagak konjuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget pisan ningali peksi gagak ingkang sanguh crios uga nyumerepi tujuanipun.

Piyambakipun nganggep peksi gagak punika sakti uga miturutanipun padahal Raden Inu dipunsukakna arah ingkang klintu. diradin Raden Inu kepanggih kaliyan satiyang eyang kakung ingkang saweg keluwen, dipunsukaninipun eyang kakung punika tedha. jebulna eyang kakung yaiku tiyang sakti ingkang sae piyambakipun nulung Raden Inu saking peksi gagak punika.

Eyang kakung punika nggebag peksi gagak kaliyan tekenipun, uga peksi punika dados kukus. akhiripun Raden Inu dipuntedah dipunpundi Candra Kirana wonten, dipunkengkenipun Raden punika kesah kedhusun dadapan. saksampune mlampah ndinten-dinten ngantosa piyambakipun kedhusun Dadapan piyambakipun menghampiri setunggal gubuk ingkang dipunningalipun konjuk nedha seteguk toya amargi perbekalannya sampun telas.

Nanging jebulna piyambakipun kaget sanget, amargi saking walik jendela piyambakipun ningalinipun tunangannya saweg mangsak. akhiripun sihirnya pun ical amargi panggihan kaliyan Raden Inu. nanging ing kala punika muncul eyang putri panggadhah gubuk punika uga putri Candra Kirana nepangaken Raden Inu ing eyang putri. akhiripun Raden Inu memboyong tunangannya datheng istana, uga Candra Kirana nyeriosaken pandamel Dewi Galuh ing Baginda Kertamarta.

Baginda nyuwun pangapura dhateng Candra Kirana uga sawalikipun, Dewi Galuh nyaged hukuman ingkang setimpal. amargi ajrih Galuh Ajeng minggat datheng wana, dipunpundi piyambakipun lajeng terperosok uga dhawah mlebet jurang. akhiripun raben Candra Kirana uga Raden Inu Kertapatipun nglajeng. piyambake sedaya memboyong eyang putri dadapan ingkang gemantos punika datheng istana uga piyambake sedaya rahajenging ngagesang.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Rakyat Keong Mas dalam Bahasa Jawa