Cerita Rakyat Rara Jonggrang dalam Bahasa Jawa


Konon ing Jawi madya enten kalih keraton ingkang tanggen, keraton Pengging uga keraton Baka. Pengging yaiku keraton ingkang subur uga makmur, dipunpangagengi dening Prabu Damar ngula. piyambakipun berputra Raden Bandung Bondowoso (Bandawasa) ingkang gagah perkasa uga sakti.

Sawegaken keraton Baka dipunpangagengi dening buta pambadhe manusia nduwe nami Prabu Baka. piyambakipun dibantu dening satiyang patih nduwe nami Gupala. senaosa asalipun saking bangsa buta, Prabu Baka nggadhahi putri elok nduwe nami Rara Jonggrang.

Konjuk miyaraken keraton, Prabu Baka menyerukan perang dhateng keraton Pengging. Pertempuran meletus ing keraton Pengging. pawingkingipun, kathah rakyat Pengging tewas, rekaos keluwen, uga kecalan banda benda.

Cerita Rakyat Rara Jonggrang dalam Bahasa Jawa
Roro Jonggrang cerita rakyat populer dari Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Demi ngakhiri perang, Prabu Damar ngula ngentunaken putranya konjuk sowani Prabu Baka. Berkat kesaktiannya, Bandung Bondowoso kedadosan ngawonaken uga mejahi Prabu Baka. nalika Patih Gupala mireng prungon kepejahan junjungannya, piyambakipun enggal minggat, wangsul datheng keraton Baka.

Nalika sang patih tiba ing Keraton Baka, piyambakipun enggal melaporkan prungon kepejahan Prabu Baka dhateng Putri Rara Jongrang. Sang putri pun meratapi kepejahan bapakipun.

Saksampune keraton Baka dhawah mlebet kekuwaosan Pengging, Pangeran Bandung Bondowoso menyerbu mlebet mlebet Keraton Baka. ing panggihan setunggalipun kaliyan Putri Rara Jonggrang, Bandung Bondowoso lajeng terpikat dening kelokan sang putri.

Piyambakipun pun dhawah tresna uga nglamar sang putri, nanging lamarannya ditolak, amargi sang putri mboten kersa emah-emahi pamejahi bapakipun uga penjajah nagarinipun. amargi Bandung Bondowoso terus membujuk uga meksa, akhiripun sang putri purun dipuncundhukaken, nanging kaliyan kalih syarat ingkang mustahil konjuk dikabulkan.

Syarat setunggal yaiku pandamelan sumur ingkang kanaman sumur Jalatunda. Syarat kaping kalih yaiku pamungon setunggalewu candi namung lebet wanci setunggal dalu. Bandung Bondowoso nginggihi kaping kalih syarat kesebat.

Sang pangeran kedadosan ndumugekaken sumur Jalatunda berkat kesaktiannya. saksampune sumur rampung, Rara Jonggrang ngupados memperdaya sang pangeran kajengipun purun mandhap mlebet sumur uga memeriksanya.

Saksampune Bandung Bondowoso mandhap, sang putri ngengkenaken Gupala konjuk menutup uga menimbun sumur kaliyan sela. nanging, Bandung Bondowoso kedadosan medal kaliyan cara mendobrak timbunan sela berkat kesaktiannya. Bondowoso sempat duka, nanging enggal tenang amargi kelokan uga bujuk rayu sang putri.

Konjuk mewujudkan syarat kaping kalih, sang pangeran nimbali makhluk lembat, lelembat, setan, uga dedemit saking weteng Bumi. kaliyan bantuan makhluk lembat niki, sang pangeran kedadosan ndumugekaken 999 candi.

Nalika Rara Jonggrang mireng prungon menawi setunggalewu candi sampun hampir rampung, sang putri ngupados nyandekaken jejibahan Bondowoso. piyambakipun nangekaken dayang-dayang istana uga estri-estri dhusun konjuk awiti nggentang pantun. piyambakipun ugi ngengkenaken kajengipun gundukan jerami kabesmi ing sisi wetan.

Ndugi menawi enjang sampun tiba uga sekedhap malih srengenge badhe terbit, para makhluk lembat mlajar kajrihan bersembunyi mlebet wangsul datheng weteng Bumi. pawingkingipun, namung 999 candi ingkang kedadosan dipunwungu dadosipun upados Bandung Bondowoso sande.

Saksampune nyumerepi menawi sedaya punika yaiku pikantuk kecurangan uga blenjani muslihat Rara Jonggrang, Bandung Bondowoso sanget murka uga mengutuk Rara Jonggrang kajengipun dados sela. Sang putri berubah dados arca sae konjuk njangkepi candi paling akhir.

Miturut kisah niki, situs Ratu Baka ing celak Prambanan yaiku istana Prabu Baka, sawegaken 999 candi ingkang mboten rampung sakmenika dipuntepang dados Candi Sewu, uga arca Durga ing ruang ler candi utami ing Prambanan yaiku perwujudan sang putri ingkang dikutuk dados sela uga tetap dikenang dados Lara Jonggrang ingkang nduwe artos "kenyo ingkang ramping.”


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Rakyat Rara Jonggrang dalam Bahasa Jawa