Cerita Rakyat Rara Mendut dalam Bahasa Jawa


Dikisahkan kelokan Rara Mendut sampun memukau sedaya tiyang, saking Adipati Pragola panguwasa Kadipaten pejah, ngantos klebet ugi Tumenggung Wiraguna ("Wiroguno," lebet basa Jawi), panglima perang Sultan Agung saking keraton Mataram ingkang nguwaos sanget kala punika. nanging, Rara Mendut sanesa estri ingkang lemah.

Piyambakipun kendhel menolak kekajengan Tumenggung Wiraguna ingkang kersa nggadhahanipun. Bahkan piyambakipun kendhel pajar-pajaran konjuk nunjukaken ketresnanipun dhateng pemuda benten pilehanipun, Pranacitra ("Pronocitro," lebet basa Jawi).

Cerita Rakyat Rara Mendut dalam Bahasa Jawa
Rara Mendut salah satu cerita dalam Babad Tanah Jawi.

Tumenggung Wiraguna ingkang murka uga iri lajeng ngedahaken Rara Mendut konjuk mbayar paos dhateng keraton Mataram. Rara Mendut pun kedah manah panjang konjuk nyagedaken arta gina membayar paos kesebat.

Eling badhe kelokanipun uga keterpukauan sedaya tiyang paling utami kaum jaler dhatengipun, akhiripun piyambakipun tiba ing setunggal cara konjuk sade ses ingkang sampun nate dihisapnya kaliyan regi awis dhateng sinten kamawon ingkang kersa tumbasipun. Dikisahkan menawi Rara Mendut uga kasihipun Pranacitra akhiripun pejah sareng demi tresna piyambake sedaya.

Erotisme Roro Mendut nalika mande ses lintingannya, kaliyan lem saking jilatan ilatipun, nggambaraken sampun dipuntepangipun potensi estri lebet pamekenan, bahkan ing zaman keraton Jawi abad datheng-17.

Ing samping punika, penolakan Rara Mendut dipunsemahaken dening Tumenggung Wiraguna ingkang notabene yaiku seseorang ingkang sugih uga nguwaos, ningalaken entenipun sifat kemandirian estri Nusantara ingkang sampun enten, mbasi mboten umum, ing kala babad kesebat sinerat.

Setunggal hal ingkang betah nyaged mirengan saking kisah Roro Mendut yaiku menawi mboten sedaya hal saged dipundeningaken kaliyan nyandhalaken kekuwaosan.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Rakyat Rara Mendut dalam Bahasa Jawa