Cerita Rakyat Timun Mas dalam Bahasa Jawa


Timun Mas utawi Timun jene (Jawi: "mentimun jene"). Yaiku cerios rakyat Jawi nyeriosaken kisah satiyang kenyo pangendhel ingkang nyobi konjuk nguwawi uga minggat saking buta ijem awon ingkang nyobi konjuk nempen uga makanipun.

Cerito berawal saking Mbok Sirni satiyang randha sepuh ingkang dipunsukani bibit mentimun ajaib dening buta, kaliyan balasan Mbok Sirni kedah ngunjuk pikantuk saking bibit mentimun punika.

Cerita Rakyat Timun Mas dalam Bahasa Jawa
Timun Mas satu dongeng rakyat nusantara populer.

Bibit mentimun tuwuh dados wit uga berbuah mentimun ageng sanget ingkang jebulna berisi bayi elok estri ingkang dipunsukani nami Timun jene utawi Timun Mas.

Dinten ingkang dipunkuwatosaken Mbok Sirni tiba, buta nedha jatah pikantuk saking bibit ingkang dipunsukaninipun. pun buta wicanten badhe datheng wangsul konjuk memangsa Timun Mas ing umuripun ingkang datheng pitulas.

Konjuk sanguh milujengaken putrinya saking buta, Mbok Sirni kesah memoni pertapa sakti ing redi Gundul. Pertapa sakti nyukakaken bibit mentimun, jarum, segenggam sarem uga sepotong traos dados senjata konjuk mengsah pun buta.

Bermodalkan senjata saking Pertapa sakti, Timun Mas kedadosan lolos saking pun buta, Bahkan pun buta akhiripun memoni kepejahan tersedot wedi hisap. saksampune mboten enten pambengan saking buta, Timun Mas uga Mbok Sirni gesang berbahagia.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerita Rakyat Timun Mas dalam Bahasa Jawa