Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Berita Bahasa Jawa Tentang Bahaya Narkoba


Cerkak Bahasa Jawa - Narkoba pancen bahaya sanget uga wajib dihindari. Punika tuladha warta basa Jawi babagan bahaya narkoba ingkang dikisahkan dening Ari Lasso sing pernah dadi panyekar Dewa 19 ingkang nate terjerumus lebet kasus jampi-jampen larang.

Contoh Berita Bahasa Jawa Tentang Bahaya Narkoba
Ari Lasso, arek Suroboyo iki pernah dadi panyekar Dewa 19.

Timbang celaka uga kecanduan narkoba, panyekar Ari Lasso (42) ngaken langkung sae mileh ngunjuk kopi konjuk ngairahno semangat lebet bermusik.

"Mending ngunjuk kopi. Punika stimulan ingkang kiyat. Menawi narkoba berbahaya uga kelkekiyaten efek kecanduannya," kanda Ari Lasso sabibar panggih pers Drugs Free Asa Africa Concert ing Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Amargi berbahaya, Ari awiti nyukakaken pangerten bahaya narkoba dhateng keluarga uga anak-anakipun. Alasanipun, miturut Ari, menawi anak dipunsukani pangerten ket dini, mila piyambake sedaya badhe ajrih badhe dampak bahaya narkoba.

"Menawi kula nyukakaken pangerten langkung keluarga. Dados (dhateng anak) kedah dipuntanemaken ket alit," tembung piyambakipun.

Ari ngginemaken penyalahgunaan narkoba sanes lah piawon biyasa, mbentenaken piawon ingkang menjamur uga nggadhahi efek domino. "Narkoba punika ingkang mejahi generasi datheng generasi. Gembong kedah dipunhukum pejah. pamerentah kedah komit," tembung tiang asli Suroboyo niku.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Berita Bahasa Jawa Tentang Bahaya Narkoba