Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Berita Bahasa Jawa Kartini 21 April


Contoh Berita Bahasa Jawa Ngoko Plingan dina Kartini sing tiba saben udhar 21 April ora diliwatake Polisi wedok (Polwan) anggota Polres PelabuhanTanjung Perak Surabaya.

Kabeh Polwan diwajibke macak tradisional lan adat, Senin (20/4/2015) lan Selasa (21/4/2015). Ora mung kuwi, rangkaian elingan dina Kartini iki uga ana sacacah lomba.

Salah sijine lomba merakit senjata karo mata tertutup kanggo Polwan. Merakit senjata geni otomatis laras dawa sing identik karo kaum lanang ikia dilakoke para Polwan.

"Merakit senjata sing biyasane dilakoke lanang bisa kami lakoke. artine kami ora mung sekadar nggunakne dheweke ning uga bisa merakitnya," kanda Bripda Rendys Oktarias, anggota Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, sing dadi pamawa lomba merakit senjata.

Contoh Berita Kartini dalam Bahasa Jawa
RA. Kartini diabadikan dalam sebuah lukisan.

Contoh berita Kartini dalam Bahasa Jawa (Krama): Elingan dinten Kartini ingkang dhawah saben udhar 21 April mboten dipunlangkungaken Polisi estri (Polwan) anggota Polres PelabuhanTanjung Perak Surabaya.

Sedaya Polwan dipunwajibaken dandos tradisional uga adat, Senin (20/4/2015) uga Selasa (21/4/2015). Mboten namung punika, rangkaian elingan dinten Kartini niki ugi enten sawilangan lomba.

Salah satunggalipun lomba merakit senjata kaliyan mripat tertutup konjuk Polwan. Merakit senjata latu otomatis laras panjang ingkang identik kaliyan kaum kakung nikia dipuntumindakake para Polwan.

"Merakit senjata ingkang biyasanipun dipuntumindakake jaler sanguh kami tumindakake. artosipun kami mboten namung sekadar ngginakaken piyambakipun nanging ugi sanguh merakitnya," pitutur Bripda Rendys Oktarias, anggota Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, ingkang dados pamawi lomba merakit senjata.

Contoh berita Kartini dalam Bahasa Jawa (Krama Inggil): Engetan dinten Kartini ingkang dhawah saben lukar 21 April mboten dipunlangkungaken Polisi putri (Polwan) anggota Polres PelabuhanTanjung Perak Surabaya.

Sedaya Polwan dipunwajibaken ngagem pangageman tradisional ugi adat, Senin (20/4/2015) ugi Selasa (21/4/2015). Mboten namung punika, rangkaian engetan dinten Kartini menika ugi wonten sawilangan lomba.

Salah satunggalipun lomba merakit senjata kaliyan soca tertutup kagem Polwan. Merakit senjata grama otomatis laras panjang ingkang identik kaliyan kaum raka menikaa dipuntumindakaken para Polwan.

"Merakit senjata ingkang biasanya dipuntumindakaken kakung saged kami tumindakaken. artosipun kami mboten namung sekadar ngginakaken panjenenganipun sayangipun ugi saged merakitnya," pitutur Bripda Rendys Oktarias, anggota Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, ingkang dados pamawi lomba merakit senjata.

Demikian artikel Contoh Berita Kartini dalam Bahasa Jawa. Semoga bisa membantu bagi siapa saja yang sedang membutuhkannya. Contoh Berita Bahasa Jawa Ngoko.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Berita Bahasa Jawa Kartini 21 April