Contoh Cerkak Bahasa Jawa Dongeng Jawa Ular Berbisa dan Burung Elang


Cerkak Bahasa Jawa - Seekor sawer nyanguh, kedadosan mengejutkan uga melilitkan badanipun ing seekor peksi elang ingkang hinggap ing wit. Sang Elang ingkang mboten sanguh mematuk kaliyan paruhnya utawia mencakar sang sawer kaliyan cakarnya, minggah mabur inggil datheng angkasa uga ngupados cucul lilitan sawer kesebat.

Contoh Cerita Pendek Bahasa Jawa Ular Berbisa dan Burung Elang
Contoh Cerita Pendek Bahasa Jawa Ular Berbisa dan Burung Elang.

Nanging sang sawer melilitnya makaken kencang uga alon-alon, sang Elang ingkang tercekik, wangsul mabur mandhap datheng raen siti. Setunggal tiyang dhusun ingkang ningali aben-abenan niki, menaruh kamirahanan dhateng sang Elang, uga kaliyan gelis piyambakipun nulung sang Elang, cucul lilitan sawer ngantos sang Elang saged terbebas.

Sawer nyanguh ingkang waunipun melilit sang Elang dados duka sanget, uga amargi sang sawer mboten nggadhahi kesempatan mematuk tiyang punika, sang sawer mematuk panggen toya inum ingkang wonten ing bangkekan warga dhusun kesebat, kaliyan medhalake sanguh saking taringnya ingkang tajam kelebet panggen toya inum.

Tiyang dhusun ingkang mboten ngelingi pandamel sang sawer, nglajengaken saben radinanipun konjuk mantuk datheng griya. kala piyambakipun rumaos kengelakan ing radin, tiyang dhusun kesebat ampir ing setunggal sumber mripat toya ingkang dipunpanggihanipun uga mengisi panggen toya inumipun kaliyan toya.

Kala punika kepakan suwiwi ingkang ageng mireng mandhap menyambar, uga sang Elang ingkang wau dipunwilujengaken dening tiyang dhusun niki, mendhet panggen toya inum penyelamatnya, lajeng mbekta panggen toya punika mabur tebih konjuk disembunyikan ing panggen ingkang mboten badhe nate dipunpanggihaken tiyang.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Cerkak Bahasa Jawa Dongeng Jawa Ular Berbisa dan Burung Elang