Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan


Assalamualaikum... wilujeng enjang… ingkang ingkang dibektosi Bapak/ibu sirah SD/SMP …..ingkang kula bektosi bapak uga ibu guru beserta staff tata upados. uga mboten kesupen kanca-kanca mawi adhi-adhi ingkang kula tresnani.

Salam sejahtera konjuk kita sedaya sedaya, mugi-mugi kita sedaya salajeng lebet lindungan tuhan ingkang kuwaos. ing dinten ingkang sae niki izinkan kula konjuk berpidato ngengingi “pamucalan moral”.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan
Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan.

menawi kita sedaya ngginemaken ngengingi pamucalan moral, tentu ditujukan mboten namung para pelajar kamawon, nanging tertuju dhateng sedaya kalangan masyarakat ingkang gesang berkelompok kedah nyumerepi pamucalan moral. pamucalan moral sangeta wigati uga dipunbetahaken sanget dipunmacem-macem sisi kegesangan.

sakunjukan saking masyarakat Indonesia kala niki sanagt mengagung-agungkan pamucalan formal uga non formal. nanging, piyambake sedaya ngesupenaken pondasi dasarnya mukawis pamucalan yakni pamucalan moral ingkang tebih sanget langkung wigati dipunbandingaken pamucalan formal uga non formal.

kala niki, kathah saking kita sedaya ingkang berlomba-lomba konjuk mengembangkan uga mengupgrade pamucalan intelektual ingkang piyambake sedaya gadhahi kala niki, nanging tanpa eling piyambake sedaya ngesupenaken pamucalan moral yan sememstinya ugi kedah seimbang.

kathah hal ingkang mbuktikaken menawi dipunnagari kita sedaya niki pamucalan moral ngalami sanget kemunduran. kados tuladha, gampilipun anak-anak dipunngandhap umur konjuk mengakses uga ningali video porno, kirangipun raos bektos anak-anak ingkang langkung enem dhateng ingkang langkung sepuh, gramenan manusia ingkang nyapih kedadosan ngantos pembegalan montor ingkang menimbulkan korban jiwa.

niki cekap mbuktikaken menawi Indonesia kala niki wonten diambang kehancuran, kados pundi mboten konjuk urusan membina hubungan ingkang sae dhateng sesami manusia, dandosi sikap uga pandamel badan piyambak kamawon kita sedaya dereng saged.

kanca-kanca sedayanipun, dados anak enem panerus bangsa, tidakkah kita sedaya isin menawi moral bangsa kita sedaya hancur. menawi moral bangsa sampun hancur, mila hancur ugia nagari niki. dados, sae mbotenipun moral bangsa niki tergantung ing kita sedaya sedaya, paling utami genewrasi enemipun.

konjuk punika, manggaa kita sedaya benahi moral kita sedaya mulkai sakmenika. awiti saking badan kita sedaya masing-masing telebih riyen. enggal keluarga kita sedaya, uga paling akhir datheng masyarakat kita sedaya. menawi moral masyarakat sae, mila insya Allah moral bangsa pun badhe sae. awiti saking badan kita sedaya, sakmenika ugi!

akhir tembung, kami mit apunten menawi lebet pidato babagan pamucalan moral niki kathah kalepatan dipunngrika mriki, kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan