Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa untuk Kenaikan Kelas


Assalamualaikum wrwb. ingkang kami bektosi Bapak mustaka sekolah, wali kelas 2 gandrung, Bapak ibu dewan guru SMP gandrung Mulia, ugi sajangkep rekan-rekan siswa. Alhamdulillah, samukawis puji kehadirat Allah subhanahu wata'ala. inggil berkah rahmat ugi hidayahnya, kita sedaya sedaya taksih dipunparingna nikmat waluya, umur, ugi kapitadosan ngantos ngantos detik menika.

Kami ucapkan matur sembah nuwun inggil kesempatan dhateng kami,mewakili rekan-rekan sedaya kagem ngantosaken sambutan lebet acara indhak-indhakan kelas taun menika.

Contoh Pidato Bahasa Jawa untuk Kenaikan Kelas
Pidato Bahasa Jawa saat kenaikan kelas.

Dhatengaken pindhah. dinten nggantos dinten, nginggil nggantos minggu ugi taun nggantos taun. Tanpa kraos kita sedaya sampun nglangkungi taun wucalan 2013/2014 kaliyan samukawis remen ugi duka. gegulang keras pantang tepang lelah gina meraih pretasi inggil. ugi perjuangan Bapak ibu guru ingkang tanpa tepang lelah membimbing kami sedaya.

Kagem punika, kami namung saged mengucapkan matur sembah nuwun. mboten sagah raosipun kami membalas punapa ingkang sampun Bapak ibu guru paringna dhateng kami sedaya. Kami emut, menawi salebetipun lebet pembinaan Bapak ugi ibu guru sedaya kemarin, kami sanesa peputra ingkang patuh. taksih kathah dipunantawis kami ingkang ogah-ogahan.

Taksih kathah dipunantawis kami ingkang lumuh-lumuhan. taksih kathah dipunantawis kami ingkang mbeling, bandel, remen membolos, ugi ngados pandamel awon bentenipun. kagem punika, kami sedaya memohon apunten ingkang saagung-agungipun dhateng Bapak ugi ibu guru sedaya.

Tanpa sabenan Bapak ugi ibu sedaya, mila kami badhe tetap dados putra ingkang lumuh, putra ingkang bodo, putra ingkang bandel, putra ingkang mbeling. mila, kami harapkan Bapak ugi ibu guru pindhah kagem mboten waleh kagem lajeng membimbing ugi membina kami, kersanipun kami mangkenipun dados putra ingkang nggina, putra ingkang sae, putra ingkang nggina kagem agami, nusa ugi bangsa.

Dhateng kawan-kawanku sedaya, sumanggaa teng kesempatan ingkang taksih tirah beberapa taun menika, sumangga kita sedaya manfaaatkan kaliyan sasae-saenipun. ampun sia-siakan amanah priyantun yuswa ingkang sampun menyekolahkan kita sedaya dipunmriki. ampun ngasta Bapak/ibu guru kita sedaya murka, kuciwa ugi frustasi.

Sumangga kita sedaya lajeng ngupados kagem dados manusia ingkang menggalih pekerti, berakhlak ugi mandamel sae. Dhateng Bapak ugi ibu wali murid pindhah, apuntenaken peputra panjenengan menika. menawi salebetipun menika kami dereng saged dados putra idaman Bapak ibu pindhah.

Kami taksih asring nguciwakaken siro. Kali membanting tosan ngupadi nafkah kagem saged menyekolahkan kami dipunmriki. sayangipun..... yektos kami mboten serius gegulang. taksih asring ngameng-ameng teng sekolah. taksih asring mandamel urakan. pisan malih... apuntenaken kami.

Mekaten ingkang saged kami ngantosaken lebet kaping kesempayan menika, kirang ugi langkungipun kami mohon apunten ugi kami akhiri, wassalamualaikum wrwb.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Pidato Bahasa Jawa untuk Kenaikan Kelas