Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Puisi Bahasa Jawa Hari Kartini 21 April Ngoko, Krama & Krama Inggil


Contoh Puisi Bahasa Jawa - Puisi Bahasa Jawa Kartini 21 April bisa disimak dalam Bahasa Jawa Ngoko, Krama, dan Krama Inggil. Puisi Kartini dalam Bahasa Jawa bisa menunjukkan bagaimana kita menghargai jasa pahlawan emansipasi wanita RA. Kartini yang begitu berjasa bagi kehidupan kaum perempuan di negeri ini.

Puisi Kartini Bahasa Jawa
RA. Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia.

Contoh puisi Hari Kartini 2015 dalam Bahasa Jawa (Ngoko)
"Kartini, kowe teka nggawa semangat emansipasi wedok
ngalungguhan derajat kaum wedok neng Nusantara
saka sing dhisike merana amarga watesan
saiki generasimu wis setara, karo lanang biyasa arepa priyayi
Emansipasimu saiki ora bisa karasa meneh wulangan asline
wedok sing terangkat ajine, saiki berhianat
wedok bejat lan ngaji ora meneh bisa dipupuran karo mata
Bakalan lair bali Kartini sing anyar neng zaman awake dhewe
wedok sing ora mung berjuang jero hak
ning wedok sing ngajak ngaji, kanggo keluarga
kanggo masyarakat lan bangsa Indonesia."
Contoh puisi Hari Kartini 2015 dalam Bahasa Jawa (Krama)
"Kartini, sampeyan dhateng mbekta semangat Emansipasi estri
ngalenggahan derajat kaum estri ing Nusantara tresna
saking ingkang riyenipun merana amargi watesan
sakmenika generasimu sampun setara, kaliyan jaler biyasa kersaa priyantun
nanging tresna, emansipasimu sakmenika mboten sanguh karaos malih wucalan sejatosipun
estri ingkang terangkat aosipun, sakmenika berhianat
estri bejat uga ngaos mboten malih sanguh dipunpupuran kaliyan mripat
Bakalan lair wangsul Kartini ingkang enggal ing zaman kita sedaya
estri ingkang mboten namung berjuang lebet hak
nanging estri ingkang ngajak ngaos, kunjuk keluarga
kunjuk masyarakat uga bangsa Indonesia."
Contoh puisi Hari Kartini 2015 dalam Bahasa Jawa (Krama Inggil)
"Kartini, panjenengan dhateng ngampil semangat emansipasi putri
ngalenggahan derajat kaum putri teng nusantara
saking ingkang rumiyenipun merana amargi watesan
sakmenika generasimu sampun setara, kaliyan kakung biasa kresaa priyantun
sayangipun gandrung, emansipasimu sakmenika mboten saged karaos malih wucalan sejatosipun
putri ingkang terangkat aosipun, sakmenika berhianat
putri bejat ugi ngaos mboten malih saged dipuntasikan kaliyan soca
Bakalan miyos kondur Kartini ingkang enggal teng zaman kita sedaya
putri ingkang mboten namung berjuang lebet hak
sayangipun putri ingkang ngajak ngaos, kagem keluarga."
Demikian contoh puisi Hari Kartini 2015 dalam Bahasa Jawa Ngoko, Krama, dan Krama Inggil. Semoga bisa membantu bagi siapa saja yang membutuhkan artikel Contoh Puisi Bahasa Jawa.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Puisi Bahasa Jawa Hari Kartini 21 April Ngoko, Krama & Krama Inggil