Cerkak Bahasa Jawa, Ludruk Bahasa Jawa Karakter Pertunjukan


Ludruk Bahasa Jawa Karakter Pertunjukan, Ludruk yaiku mukawis kesenian drama tradisional saking Jawi wetan. Ludruk ngrupikaken mukawis drama tradisional ingkang dipunsemokakenan dening setunggal grup kesenian ingkang dipergelarkan ing setunggal panggung kaliyan mendhet cerios babagan kegesangan rakyat sadinten-dinten, cerios perjuangan, uga dadosipun ingkang diselingi kaliyan lawakan uga dipuniringi kaliyan gamelan dados musik.

Kartolo, klintu satiyang pandolan ludruk tepang.
Kartolo, satiyang pandolan ludruk.

Dialog/monolog lebet ludruk bersifat menghibur uga ndamel paningalinipun gumujeng, ngginakaken basa khas Surabaya, senaos kadang kala enten kartika tamu saking daerah benten kados Jombang, Malang, Madura, Madiun kaliyan logat ingkang benten. basa lugas ingkang dipunginakaken ing ludruk, ndamel piyambakipun gampil diserap dening kalangan nonintelek (tukang becak, peronda, sopir usungan umum, uga benten-lain).

Setunggal pementasan ludruk biyasa dipunawiti kaliyan joged Remo uga diselingi kaliyan pementasan satiyang tokoh ingkang memerankan "pak Sakera", satiyang sawungan Madura.

Ludruk Bahasa Jawa Karakter Pertunjukan

Kartolo yaiku satiyang pelawak ludruk legendaris asal Surabaya, Jawi wetan. piyambakipun sampun langkung saking 40 taun gesang lebet donya seni ludruk. Nami Kartolo uga suwantenipun ingkang khas, kaliyan banyolan ingkang lugu uga cerdas, dipuntepang hampir ing sedaya Jawi wetan, bahkan ngantos Jawi Tengah.

Ludruk benten kaliyan ketoprak saking Jawi madya. cerios ketoprak asring dipunpendhet saking kisah zaman riyen (sejarah kersaa dongeng), uga bersifat ngantosaken pesan tertentu. Sementara ludruk nyeriosaken cerios gesang sadinten-dinten (biyasanipun) kalangan wong cilik.

Jika Anda terbantu dengan informasi artikel ini, silakan berbagi dengan teman-teman di FB atau Twitter. Siapa tahu mereka juga sedang mencari informasi tentang Ludruk Bahasa Jawa Karakter Pertunjukan.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Ludruk Bahasa Jawa Karakter Pertunjukan