Cerkak Bahasa Jawa, Macapat dalam Bahasa Jawa Adalah


Macapat yaiku sekar utawi geguritan tradisional Jawi. Saben bait macapat nggadhahi baris ukara ingkang kanaman gatra, uga saben gatra nggadhahi sawilangan suku tembung (guru wilangan) tertentu, uga rampung ing ungel sajak akhir ingkang kanaman guru lagu.

Macapat kaliyan nami benten ugi sanguh dipunpanggihaken lebet kebudayaan Bali, Sasak, Madura, uga Sunda. Kajawi punika macapat ugi nate dipunpanggihaken ing Palembang uga Banjarmasin. Biyasanipun macapat dipunartosaken dados maca papat-papat (maos sekawan-sekawan), yaiku pangangkahipun cara maos terjalin saben sekawan suku kata.

Macapat dalam Bahasa Jawa Adalah
Gelar Wiyosan Macapat Lahirnya Sri Sultan HB VII.

Nanging niki sanes setunggal-setunggalipun artos, penafsiran bentenipun enten pula. Macapat dipunkintenakenaken muncul ing akhir Majapahit uga dipunawitinipun pengaruh Walisanga, nanging hal niki namung sanguh dipunginemaken konjuk situasi ing Jawi Tengah. Amergi, ing Jawi wetan uga Bali macapat sampun dipuntepang sadereng dathengipun Islam.

Karya-karya kesusastraan klasik Jawi saking masa Mataram enggal, ing umumnya sinerat ngginakaken metrum macapat. Setunggal seratan lebet bentuk prosa utawi gancaran ing umumnya mboten dipunanggep dados pikantuk karya sastra nanging namung sak-werni.

Tuladha karya sastra Jawi ingkang sinerat lebet sekar macapat klebet Serat Wedhatama, Serat Wulangreh, uga Serat Kalatidha. Geguritan tradisional Jawi utawi sekar biyasanipun dipunpara dados telu kategori: sekar cilik, sekar madyan uga sekar gedhé.

Macapat tinunggilaken dhateng dhateng kategori sekar cilik kalih sekar madyan, sementara sekar gedhé berdasarkan kakawin utawi geguritan tradisional Jawi Kuna, nanging lebet kanggenipun ing masa Mataram enggal, mboten diterapkan bedan antawis suku tembung panjang utawia pendek.

Ing sisi benten sekar madyan ugi sanguh merujuk dhateng kidung, geguritan tradisional lebet basa Jawi Pertengahan. Menawi dipunbandingaken kaliyan kakawin, tatanan-tatanan lebet macapat benten uga langkung gampil diterapkan ngginakaken basa Jawi amargi benten kaliyan kakawin ingkang didasarkan ing basa Sanskerta, lebet macapat bedan antawis suku tembung panjang uga andhap.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Macapat dalam Bahasa Jawa Adalah