Cerkak Bahasa Jawa, Pengertian Wayang dalam Bahasa Jawa


Ringgit yaiku seni tunjukaken sejatos Indonesia ingkang berkembang pesat ing Pulau Jawi uga Bali. tunjukan niki ugi populer ing beberapa daerah kados Sumatera uga Semenanjung Malaya ugi nggadhahi beberapa budaya ringgit ingkang terpengaruh dening kebudayaan Jawi uga Hindu.

UNESCO, lembaga ingkang ngandhapi kebudayaan saking PBB, ing 7 November 2003 menetapkan ringgit dados tunjukaken bayangan boneka tersohor saking Indonesia, setunggal warisan mahakarya donya ingkang mboten ingkang diaosi lebet seni nyanjang.

Pengertian Wayang dalam Bahasa Jawa
Pengertian Wayang dalam Bahasa Jawa.

Saleresipun, tunjukan boneka mboten namung enten ing Indonesia amargi kathah ugi nagari benten ingkang nggadhahi tunjukan boneka. nanging tunjukan bayangan boneka (ringgit) ing Indonesia nggadhahi gaya sanjang uga keunikan piyambak, ingkang ngrupikaken mahakarya sejatos saking Indonesia. konjuk punika UNESCO mlebetanipun mlebet Daftar Representatif Budaya Takbenda warisan Manusia ing taun 2003.

Mboten enten bukti ingkang nunjukaken ringgit sampun enten sadereng agami Hindu ndhawah ing Asia kidul. dipunkintenakenaken seni tunjukan dipunbekta mlebet dening panggramen India. nanging, kejeniusan lokal uga kebudayaan ingkang enten sadereng mlebetipun Hindu nyetunggal kaliyan perkembangan seni tunjukan ingkang mlebet nyukani werni piyambak ing seni tunjukan ing Indonesia. ngantos kala niki, catetan awal ingkang sanguh dipunsaged babagan tunjukan ringgit asalipun saking Prasasti Balitung ing Abad datheng 4 ingkang mungel pun Galigi mawayang.

Nalika agami Hindu mlebet datheng Indonesia uga nyamikaken kebudayaan ingkang sampun enten, seni tunjukan niki dados miyambakipun efektif ndhawahaken agami Hindu. tunjukan ringgit ngginakaken cerios Ramayana uga Mahabharata.

Mekaten ugi kala mlebetipun Islam, nalika tunjukan ingkang nampilaken “Tuhan” utawi “Dewa” lebet wujud manusia dipunawisi, munculah boneka ringgit ingkang kedamel saking cucal lembu, dipunpundi kala tunjukan ingkang dipuntingali namunga bayangannya kamawon. ringgit niki ingkang sakmenika kita sedaya tepang dados ringgit cucal. konjuk ndhawahaken Islam, berkembang ugi ringgit Sadat ingkang nepangaken aos-aos Islam.

Nalika misionaris Katolik, Bruder Timotheus L. Wignyosubroto, FIC ing taun 1960 lebet misinya ndhawahaken agami Katolik, piyambakipun mengembangkan ringgit Wahyu, ingkang sumber ceriosipun asalipun saking Alkitab.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Pengertian Wayang dalam Bahasa Jawa