Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Puisi Bahasa Jawa Tentang Persahabatan


Contoh Puisi Bahasa Jawa - Tuladha geguritan lebet basa kaping Jawi niki badhe nampilaken geguritan basa Jawi ingkang bertema persahabatan. Geguritan kaliyan tema kanca uga sahabat niki sanguh dipundadosaken tuladha kados pundi wigatinipun artos kanca uga persahabatan.

Puisi Bahasa Jawa tentang Persahabatan
Persahabatan tidak akan lekang oleh waktu.

“Sekedhap malih kawan, sekedhap malih, nyabara. Jangkah badhe menuju titik kendelan tujuan. saben radin badhe rampung sae. kita sedaya mboten betah ngangen uga merencanakan kados pundi akhiripun mangke.”

“Kita sedaya namung betah ngradini nya kaliyan ikhlas. Bokmenawi enten airmata, nanging ingkang mesti sanes airmata duka. Bahkan kewan-kewan pun enten masa nya konjuk hijrah. Sekedhap malih kawan.”

“Sekedhap malih. Nyabara. Radin kita sedaya saweg meniti konjuk ngantos. Saben radin badhe rampung sae. Ket awal mlampaha sedaya kita sedaya lajengi kaliyan sae. Macem-macem macam kisah sampun kejejer ing ngrika. Pakendelan paling akhir enggala kita sedaya sanguh mengenang sedaya lebet kenangan.”

“Lebet pakendelan mangke kita sedaya badhe ngesem-esem ngeling sedayanipun lebet temaram sang wulan. Sekedhap malih kawan. Sekedhap malih. Nyabara. Radin badhe rampung sae.”

“Uga kita sedaya badhe menyaksikan yok-napa tunas-tunas ingkang badhe tuwuh. Sekedhap malih kawan. Sekedhap malih. Nyabara. Radin badhe rampung sae. Mila ngesema, senaosa enten airmata.” - Contoh Puisi Bahasa Jawa.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Puisi Bahasa Jawa Tentang Persahabatan