Cerkak Bahasa Jawa, Sejarah KAA dalam Bahasa Jawa


Cerkak Bahasa Jawa - Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika utawi KAA; kadang ugi kanaman Konferensi Bandung) yaiku setunggal konferensi antawis nagari-nagari Asia uga Afrika, ingkang kekathahen nembe ndening kemerdekaan.

Sejarah KAA dalam Bahasa Jawa
Gedung Merdeka di Bandung.

KAA dipunwontenaken dening Indonesia, Myanmar (riyen Burma), Sri Lanka (riyen Ceylon), India uga Pakistan uga dikoordinasi dening Menteri njawi Negeri Indonesia Sunario. Panggihan niki nglajeng antawis 18 April-24 April 1955, ing Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia kaliyan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi uga kebudayaan Asia-Afrika uga mengsah kolonialisme utawi neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, utawi nagari imperialis bentenipun.

Sakathah 29 nagari ingkang makili langkung saking sepalih total para wargi donya ing kala punika ngentunaken wakilipun. Konferensi niki merefleksikan menapa ingkang piyambake sedaya pandang dados ketidakinginan kekiyatan-kekiyatan kilen konjuk mengkonsultasikan kaliyan piyambake sedaya babagan keputusan-keputusan ingkang memengaruhi Asia ing masa Perang asrep; kekuwatosan piyambake sedaya ngengingi ketegangan antawis Republik Rakyat Tiongkok uga Amerika Serikat.

Kekajengan piyambake sedaya konjuk membentangkan fondasi kunjuk hubungan ingkang tentrem antawis Tiongkok kaliyan piyambake sedaya uga pihak kilen; pambabaganan piyambake sedaya majeng kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis ing Afrika ler uga kekuwaosan kolonial perancis ing Aljazair; uga kekajengan Indonesia konjuk mempromosikan hak piyambake sedaya lebet babaganan kaliyan Walandi ngengingi Irian kilen.

Sadasa poin pikantuk panggihan niki lajeng tertuang lebet menapa ingkang kanaman Dasasila Bandung, ingkang berisi babagan "yektosan ngengingi dukungan kunjuk kerusuhan uga kerjasama donya". Dasasila Bandung niki mlebetaken prinsip-prinsip lebet Piagam PBB uga prinsip-prinsip Nehru. Konferensi niki akhiripun mbekta dhateng kebentukipun abahan Non-Blok ing 1961.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Sejarah KAA dalam Bahasa Jawa