Cerkak Bahasa Jawa Tentang Sekaten, Sejarah dan Asal Usul


Cerkak Bahasa Jawa Tentang Sekaten, Sejarah dan Asal Usul ini mengisahkan bagaimana mulanya acara Sekaten berlangsung. Adalah sebuah upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Disajikan dalam Bahasa Jawa Ngoko yang memudahkan kamu yang kebetulan sedang belajar Bahasa Jawa.

Artikel Bahasa Jawa Tentang Sekaten, Sejarah dan Asal Usul
Artikel Bahasa Jawa Tentang Sekaten, Sejarah dan Asal Usul

Bagi warga Yogyakarta, acara Sekaten mungkin tidak akan asing. Namun bagi mereka yang tinggal di luar Kota Gudeg, maka semestinya bakal sangat terbantu setelah membaca Artikel Bahasa Jawa Tentang Sekaten, Sejarah dan Asal Usul. Berikut ulasan selengkapnya.

Artikel Bahasa Jawa Tentang Sekaten, Sejarah dan Asal Usul

Upacara iki dhisik kanggo saka Sultan Hamengkubuwana I, pangawak Keraton Yogyakarta kanggo ngundang masyarakat meloni lan memeluk agama Islam. Nang dina pisan, upacara diawali wektu bengi dina karo iring-iringan abdi dalem (punggawa kraton) bebarengan karo loro set gamelan Jawa Kyai Nogowilogo lan Kyai Gunturmadu.

Iring-iringan iki bermula saka pendhapa Ponconiti menuju Masjid Agung neng Alun-alun Lor karo dikawal saka prajurit Kraton. Kyai Nogowilogo ngenggoni sisi lor saka Masjid Agung, juk Kyai Gunturmadu ing Pagongan sisih kidul masjid. 

Kapindho set gamelan iki arep didolanke sacara barengan nganti karo udhar 11 bulan Mulud, sajrone 7 dina ajeg. Nang bengi dina paling akhir, kapindho gamelan iki arep digawa mulih menjero Kraton.

Artikel Bahasa Jawa Tentang Sekaten, Grebeg Muludan

Acara puncak Sekaten iki ditandai karo Grebeg Muludan sing dianakne nang udhar 12 (persis neng dina lahire kanjeng Nabi Muhammad SAW) jam 08.00 nganti 10.00 WIB. Karo dikawal saka 10 macam bregada (kompi) prajurit Kraton: Wirabraja, Dhaheng, Patangpuluh, Jagakarya, Prawiratama, Nyutra, Ketanggung, Mantrijero, Surakarsa, lan Bugis. 

Siji gunungan sing kegawe saka beras ketan, panganan, lan buah-buahan mawa sayur-sayuran arep digawa saka istana Kemandungan ngliwati Sitihinggil lan Pagelaran menuju masjid Agung. Sakwise didoake, gunungan sing melambangkan sejahterane kerajan Mataram iki diparakne marang masyarakat sing nganggep menawa kanggonan saka gunungan iki arep nggawa berkah kanggo dekne kabeh.

Artikel Bahasa Jawa Tentang Sekaten, Numplak Wajik

Kanggonan gunungan sing dianggep sakral iki arep digawa mulih lan ditandur neng sawah/tegal ben sawah dekne kabeh dadi subur lan bebas saka samubarang macam bencana lan malapetaka. Loro dina sadurung acara Grebeg Muludan, mubarang upacara Numplak Wajik dianakne neng halaman istana Magangan nang jam 16.00.

Upacara iki ngrupa kotekan utawa dolanan tembang karo nganggo kentongan, lumpang (piranti kanggo nutu pari), lan sak-wernane sing minter awal saka panggawen gunungan sing arep diarak nang wektu acara Grebeg Muludan mengkone. tembang-tembang sing didolanke jero acara Numplak Wajik iki yaiku tembang Jawa populer kaya: Lompong Keli, Tundhung Setan, Owal awil, utawa tembang-tembang rakyat liyane.

Jika kamu merasa ulasan di atas cukup membantu, jangan lupa untuk share ke teman via tombol FB dan Twitter. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi terkait tentang Cerkak Bahasa Jawa Tentang Sekaten, Sejarah dan Asal Usul.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Tentang Sekaten, Sejarah dan Asal Usul