Cerkak Bahasa Jawa Budi Pekerti Hemat Pangkal Kaya


Cerkak bahasa jawa budi pekerti hemat pangkal kaya ini mengisahkan seseorang yang tinggal di sebuah kerajaan. Dia dianggap orang paling hemat di dunia dan akhirat. Kumpulan cerkak bahasa jawa budi pekerti hemat pangkal kaya ini bisa ambil himkahnya dalam kehidupan sehari-hari.

Cerkak Bahasa Jawa Budi Pekerti Hemat Pangkal Kaya
Cerkak Bahasa Jawa Budi Pekerti Hemat Pangkal Kaya

Kisah ini adalah obrolan anak dan orangtua tentang pengertian hemat itu apa. Dari pengalaman obrolan itu, maka cerkak bahasa jawa budi pekerti hemat pangkal kaya ini tercipta. Simak cerkak bahasa jawa berikut yang bisa Anda ambil hikmahnya.

Cerkak Bahasa Jawa Budi Pekerti Hemat Pangkal Kaya

Satiyang jaler ingkang dipunanggep paling irit ing setunggal keraton tertentu mireng prungon menawi enten satiyang jaler ingkang paling irit ing sedaya donya. Piyambakipun pun wicanten dhateng putrane.

"Kita sedaya pancen gesang irit sanget, nanging menawi kita sedaya sanguh langkung irit malih, kita sedaya bokmenawi sanguh gesang tanpa medhalake biaya menapaa ugi. Sasaenipun kita sedaya sinau uga nyagedaken pitedah saking kegesangan ekonomi tiyang ingkang paling irit ing donya."

Putrane setuju, uga kekalihipun ngengkenaken menawi sang Putra badhe kesah uga bermohon kajengipun tiyang ingkang paling ahli lebet elmi ekonomi niki sanguh ngalenggahanipun dados murid.

Sampun ngrupikaken tradisi menawi tiyang ingkang mertamu uga ngajeng-ajeng konjuk sinau, mbekta sekedhik bebingah konjuk mempererat hubungan, mila sang bapak ngengkenaken putranya konjuk mendhet koin kaliyan aos paling alit, uga tumbas selembar dlacang saking jenis paling mirah.

Pemuda punika budhal datheng peken, uga saksampune numindakake awis-awisan ingkang dangu, piyambakipun kedadosan nyagedaken kalih lembar dlacang kaliyan arta kesebat. Sang bapak lajeng menyimpan selembar dlacang, lajeng memotong lembaran bentenipun dados sepalih kunjukan, uga ing kunjukan kesebat, ing gambara setunggal sirah menda.

Lajeng piyambakipun mlebetaken piyambakipun mlebet keranjang ingkang ageng. Putrane lajeng mbekta keranjang kesebat uga numindakake radin panjang konjuk mencapai panggen tilar tiyang ingkang tepang paling irit ing donya uga dipunanggep dados ahli lebet bidang ekonomi dening bapakipun.

Sayange panggadhah griya ingkang dikunjungi, mboten wonten lebet griya, uga namung satiyang putranipun ingkang nampi ketamuan tebih niki. Putra tiyang ingkang paling irit ing sedaya donya narosaken tujuan kedathenganipun, lajeng nampi paweweh bebingahipun.

Saksampune piyambakipun mendhet gambar sirah menda saking lebet keranjang, piyambakipun pun wicanten kaliyan kebak subasita uga basa-basi dhateng tamunipun:

"Kula nyuwun pangapura amargi mboten enten samukawisa ingkang pangaos uga sanguh gumantosaken bebingah sirah menda ingkang sampeyan sukakna. Nanging, kula tetap badhe membalas bebingah sampeyan dados tanda persahabatan kita sedaya kaliyan nyukakaken sampeyan sekawan buah jeram kajengipun saged sampeyan bekta mantuk datheng griya sampeyan."

Lajeng pemuda punika, tanpa nyepeng jeram ing tangan, ndamel abahan seolah-olah nyepeng jeram khayalan uga nyekawanaken buah jeram khayalan punika mlebet keranjang. Putra tiyang ingkang paling irit lebet keraton lajeng mendhet keranjang kesebat uga mantuk datheng bapakipun konjuk nyeriosaken pangiritan ingkang melampaui pangiritan piyambake sedaya piyambak.

Nalika tiyang ingkang paling irit ing sedaya donya wangsul datheng griya, putranipun nyeriosaken dhatengipun babagan tamu ingkang datheng saking kitha ingkang antawisipun tebih sanget konjuk nyagedaken piwulang lebet bidang perekonomian.

Sang bapak pitaken menapa ingkang tamunipun sukakna dados bebingah kunjungan, uga putranipun nunjukaken dlacang alit ingkang nduwe gambaraken sirah menda. Sang bapak ningalinipun, uga lajeng narosaken menapa ingkang putranya sukakna dados bebingah balasan.

Putranipun ngginemaken dhatengipun menawi piyambakipun namung ndamel abahan seolah-olah sampun nyukakaken sekawan buah jeram, uga nunjukaken kados pundi piyambakipun menggenggam buah jeram khayalan ingkang lajeng disimpan mlebet keranjang tamunipun.

Bapak lajeng dados duka uga berseru ing kuping putranipun: "sampeyan boros sanget pisan, kaliyan driji ngula wau, sampeyan sampun nyukani piyambake sedaya jeram ingkang ageng, kenging punapa sampeyan mboten nyukaninipun jeram ingkang langkung alit?"

Jika Anda merasa artikel ini membantu, silakan bagikan ke teman dan sahabat lewat tombol Twitter atau FB. Siapa tahu mereka juga membutuhkan siraman inspirasi sejenis terkait artikel cerkak bahasa jawa budi pekerti hemat pangkal kaya.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Budi Pekerti Hemat Pangkal Kaya