Cerkak Bahasa Jawa Murid Nakal di Sekolah


Cerkak Bahasa Jawa Murid Nakal di Sekolah, satiyang murid sekolah ingkang mbeling sanget uga asring membolos saking sekolah, mukawis kala berencana konjuk mendhet uga mendhet buah-buahan saking mukawis kebon tanpa sepengetahuan panggadhahipun.

Cerkak Bahasa Jawa Murid Nakal di Sekolah
Cerkak Bahasa Jawa Murid Nakal di Sekolah

Panggadhah kebon niki, ing saben musim panen, salajeng membanggakan pikantuk panen ingkang sae sanget. Ing musim semi, piyambakipun sanguh nunjukaken sekar-sekar ingkang mekrok ing witipun uga ing musim dhawah piyambakipun sanguh mendhet apelnya ingkang sampun ranum.

Mukawis dinten, panggadhah kebon niki ningali murid sekolah niki kaliyan sembarangan penekan wit buah uga ndhawahaken buah-buahan ingkang sampun mangsak kersaa dereng mangsak. Murid mbeling niki bahkan mematahkan dahan-dahan wit, uga numindakake mekaten kathah karisakan dadosipun panggadhah kebon niki ngentunaken laporan berisikan keluhan dhateng sirah sekolah ing pundi anak kesebat bersekolah.

Kepala Sekolah niki datheng enggal datheng kebon kesebat uga mbekta murid-murid ingkang benten ing wingkingipun. Kepala Sekolah niki kersa nyrengeni uga hukum murid mbeling kesebat uga nyukakaken tuladha dhateng murid bentenipun menawi saben pandamel ingkang mbeling, badhe nyagedaken hukuman.

Nanging menapa ingkang kedadosan? rencana sirah sekolah kesebat dados berantakan uga nglintu memperparah kawontenan, amargi kala murid-murid ingkang benten ningali wit apel ingkang sampun ranum, piyambake sedaya lajeng menyerbu datheng kebon uga memanjat wit mawi mendhet buah apel saking wit.

Download artikel Cerkak Bahasa Jawa Murid Nakal di Sekolah dalam format PDF dan Word pada tautan berikut. Demikian artikel kali ini semoga membantu Anda dan jangan lupa bagikan ke teman via FB atau Twitter, siapa tahu mereka membutuhkan informasi tentang Cerkak Bahasa Jawa Murid Nakal di Sekolah.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Murid Nakal di Sekolah