Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Cerita Lucu Saat Tarawih


Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Cerita Lucu Saat Tarawih – Ana cah cilik buyar melu Tarawih neng surau muleh marang omahe. Dheweke mlaku dhewekkan mulih menyang omah kiro-kiro 600 meter saka surau. Dalanan ning omahe peteng lan nyigar bentangan sawah, lan neng ujung kana ana papringan sing lebat lan bergoyang mengerikan.

Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Cerita Lucu Saat Tarawih
Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Cerita Lucu Saat Tarawih

Dheweke mandheg neng ujung dalan, keweden, amarga dheweke eling cerito kanca-kancane babagan kuntilanak sing nunggu papringan kuwi. Sing nggawene tambah wedi, amarga dheweke durung apal akeh doa, paling utama sing kanggo menolak alangan makhluk lembut.

Suwe dheweke adeg keweden, sadurung akhire dheweke ngongkonke kanggo mlayu sak banter-bantere karo mbengok-bengok nyakake rasa wedine. Dumadakan, mak jleg! Metu sang kuntilanak melet ndudohno ilate sing dawa.

Anak cilik iku juk mandheg lan meneng cep, matane muter nggoleki doa jero elingane, lan sing kawruhane mung doa sadurung pangan. amarga sang kuntilanak tambah nyedhak, dheweke ora dawa pikir meneh, teras melafalkan siji- sijine doa sing diapale, yaiku doa sadurung pangan.

“Allahumma baarik lanaa fiimaa razaqtana wa qinaaadzaa-bannaar.” Ya Tuhan berkahi aku rizki sing wis kowe limpahkan marang kami, lan aduhke saka siksa neraka. Nyebur asma Tuhan sing mupu pamurah meneh mupu Penyayang. Aamiin.

Dumadakan. Si kuntilanak mandheg, ora sido melet. Sret! Digeret mlebu ilate, gemetar, lan muter cepet lan mlayu tunggang-langgang keweden. Karo terengah-engah dheweke menggerutu: “Buset dah, lagi iki seumur-umur aku arep dipangan cah cilik.” Demikian Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Cerita Lucu Saat Tarawih.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Cerita Lucu Saat Tarawih