Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Lucu, Pengalaman Pribadi Pak Harto Umroh


Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Lucu – Gus Dur kaya ora tau kentekan cerito, khususnya sing sifate sindiran politik. Manut dheweke, ana kedaden apik neng masa pamerentah Orde Baru pas masane Pak Harto.

Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Lucu
Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Lucu

In siwijining dino, Presiden Soeharto mangkat menyang Mekkah ameh munggah haji. Amarga sing lunga persiden, tentu menteri kudu melu dampingi. Salah sijine menteri sing paling sregep, Menteri Penerangan Harmoko.

Sakwise ngliwati pirang-pirang ritual haji, rombongan Soeharto nglakoni jumrah, yakni simbol kanggo ngusir setan lewat lempar watu menyang siji tiang mirip patung. Neng kene muncul masalah, paling utama kanggo Harmoko.

Ping pirang-pirang watu diuncalke, sing diuncalke mesti bmalik ning bathuke Harmoko. "Wah ngapa dadi ngene yo?" Cerito Gus Dus nuturke gumune Harmoko sing wektu kuwi gemetar amarga wedi.

Harmoko alih posisi. Pakolehe padha wae, watu sing diuncalke kaya ana sing lempar walik menyang arah awake. Sakwise ping pitu uncalan pakolehe padha, Harmoko juk pindah nggon nggoleki posisi presiden kanggo jaluk pituduh.

Sakwise ketemu, karo lega dheweke tergopoh-gopoh nyedaki Bapak Presiden. Naging, sadurung nganti neng adhepan Soeharto, dheweke krungu bisikan "Hai menungso, pepadha setan aja padha lempar watu."

Demikian informasi tentang Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Lucu.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Lucu, Pengalaman Pribadi Pak Harto Umroh