Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Pengalaman Pribadi Belajar Puasa


Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Pengalaman Pribadi Belajar Puasa - "Aduhhh mbok luweee... mbok aku ngelih" bengok Wati. "Loh loh ti, kok anyar pasa nganti jam 10 ae kok udah bengok bengok?" emboke takon. "Wati ta ngelih bu." "Jarene arep sinau puasaa??" goda emboke. "Ning wati isih ngelih." "Padahal koe ta mau sahurnya akeh?? Ngene ae deh koe pasa bedug."

Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Pengalaman Pribadi Belajar Puasa
Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Pengalaman Pribadi Belajar Puasa

“Pasa bedug??? Opo iku bu?" takon Wati karo pamasaran. "Artine pasa separo dina wae, dadi kowe pasa nganti jam 12 wae, kuwat ora?" "Hmmm insya Allah deh bu," jawab Wati karo ragu. Wektu jam 12 tepat, kedadeana hal sing ora terduga.

"Mbok wis jam 12 iki wes oleh bukak ta?" "Entenana nganti jam 3 dhisik deh." "Ah embok mah ngapuse, jarene nganti jam 12." "Coba dhisik ok?" "Iyo deh, " jawab Wati karo rai mrengut. Wati mung lingguh wae karo ndeleng jam, akhire tiba jam 3 sore.

"Buuu ibuuuu..!!! Wati wis oleh mbukak ta?" "Tunggu 3 jam menehi dehhh, tanggung" rayu emboke. "Ahhh embok mah ngapuse meneh jare nganti jam 3?" "Entenono sethithika, ohya kowe ngerti ora hikmahnya pasa?" "Hikmahe? Opo bu? Ceritoke nang Wati ya??" "Yen pengen reti ana sarate."

"Musti sarate nganti jam 6 yo?" jedek Wati karo mrengut. "Hihihihi Wati ngerti wae sih, nah yen arep ngerti hikmahe pasa, neng donya manusia ana sing sugih ana sing miskin, yen sing miskin mesti pangan dekne kabeh kekurangan, lagekne wong sugih gampang nggoleki pangan.”

“Dadi Allah ngongkon kabeh umat muslim dikabeh donya kanggo masa, ngapa? Ben awake dhewe rumangsakne kepriye sih wong sing kengelihan, ning ben awake dhewe ora lara Allah menehake wayah sahur. Ning sahur ana wayahe sing matesi wayahe yaiku imsyak ngono"

"Oh ngono ya bu," dumadakan krungu suwara bedug Alahuakbar. "Wahh bu wis bukak horeeee, Wati oleh panganke bu?" "Waca doa dhisik." "Oke." "Alahumalakasumtu wabikaamantu waalarizkikaaftortu birohmatika yaarhamanrohiminn, alhamdulilahhh segerrr."

"Pie enakake pasa?? mulane dicoba dhisik." "Hehehe iya bu, sesuk Wati arep pasa meneh ah." Embok mung isa ngesem karo ndeleng tingkah payu anake wedok kuwi. Demikian Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Pengalaman Pribadi Belajar Puasa.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Ngoko Pengalaman Pribadi Belajar Puasa