Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan Lebaran


Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan Lebaran bisa jadi pengalaman berharga bagaimana kisah mudik atau arus balik dan cerita libur lebaran selepas bulan ramadhan. Cerkak Bahasa Jawa pengalaman pribadi ini cocok bagi mereka yang membutuhkan inspirasi cerita pendek tentang liburan lebaran.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan Lebaran
Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan Lebaran

Lebaran adalah salah satu masa dalam satu tahun yang paling ditunggu. Masa-masa dimana bisa berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara. Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan Lebaran umumnya tercipta di masa-masa ini. Bagaimana dengan cerita kamu saat libur selepas bulan ramadhan?

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan Lebaran

Liburan salebetipun 2 minggu menjelang uga sasampun idul fitri mbekta cerios piyambak konjuk badan kula pribadi. Enten remen kersaa duka. Kula klebet tiyang ingkang mboten mudik, amergi keluarga ageng kula saking kaping kalih tiyang sepuh kula tilar nyelakan.

Griya kula kaliyan griya eyang kakung eyang putri kula saking ibu kula taksih 1 komplek. Dados antawisipun celak sanget. Sawegaken griya eyang kakung eyang putri kula saking bapak wonten ing Jakarta tepatnya ing Cibubur. Dinten dinten sadereng idul fitri kula dipungriya mboten njagi konjuk mudik utawia berpergiaan kaliyan tiyang benten.

Kula namung nelasaken wanci namung ing lebet griya kamawon. Salangkungipun kula kersa ndherek berpartisipasi lebet kengungkukan organisasi kepemudan karang taruna. Kula ngekajengan dados pandeganipun ingkang Insya Allah badhe dipunbentuk wangsul sabibar wiyaran.

Kula takbiran uga solat ied ing Jakarta sareng keluarga ageng bapak kula. Bapak kula nggadhahi adhi nduwe nami Noer Fajriansyah, piyambakipun menjabat dados Ketua PB. HMI. Amargi kalenggahan punika piyambakipun kaping asring dipunkentun datheng njawi negeri uga nyumerepi sanget babagan politik ingkang enten ing Indonesia. Kula terinspirasi sanget saking piyambakipun.

Saksampune solat ied kula apuntenan-apuntenan kaliyan keluarga ageng bapak kula saksampune punika kula bergegas menuju Bogor konjuk bersmaaf-apuntenan kaliyan keluarga ibu kula, nanging sadereng mantuk kula dipunsukani THR dening keluarga bapak kula, kula nyaged arta 350 ewu.

Kaliyan pangraos bingah kula kesah datheng Bogor. Ngantos dipunngrika kula lajeng apuntenan-apunten kaliyan keluarga ibu kula uga lajeng mantep tedha siyang uga ing akhir acara sadereng keluarga ageng kula mantuk kula nyaged THR malih sakathah 225 ewu dados total kula nyaged THR 575 ewu.

Ing udhar 22 Agustus kula bergegas sareng keluarga ageng kula kesah datheng Bandung konjuk bersilaturahmi kaliyan keluarga eyang putri saking bapak kula. Alhamdulillah piyambakipun taksih gesang. Piyambakipun asalipun saking Walandi. Kami nyipeng ing Hotel Tjimahi, hotel punika mboten kelkesaen uga mewah namung kamawon antawisipun kaliyan griya celak dadosipun kami mboten ngerasaake macet.

Saksampune bersilaturahmi kami mantuk wangsul langkung jalur Puncak. Macet saking Cianjur ngantos Puncak. Punika ingkang kami raosaken, kami budhal saking Cimahi jam 11 enjang nanging jam 3 sonten kami taksih wonten ing Cipayung. Amargi macet arus mudik, jam 8 dalu kami enggal ngantos puncak tepatnya ing ngajeng Masjid At-Tawun. Saestu macet ingkang ndamel kulo kalian keluarga sayah.

Jika kamu merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke FB dan Twitter. Siapa tahu ada teman kamu yang membutuhkan inspirasi serupa terkait informasi Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan Lebaran.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan Lebaran