Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogja (I)


Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogja kali ini menghadirkan bagaimana pengalaman pribadi dalam cerkak Bahasa Jawa saat liburan sekolah ke Kota Gudeg, Yogyakarta. Informasi ini bisa kamu manfaatkan untuk referensi liburan nanti.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogja
Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogja

Musim liburan yang sebentar lagi bakal tiba akan membuat siapa saja menginginkan berpergian ke destinasi wisata terpilih. Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogja ini adalah salah satu referensi itu dan bisa dimanfaatkan pula untuk presentasi di depan kelas.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogja

Niki pandalon setunggal kula tuwi datheng kitha Jogja sareng kanca-kanca kuliah. saderengipun kula nate kengrika ing kala perpisan SMA. nanging tetap kamawon radin sareng taman-kanca kuliah niki kula sanget kersakaken. Kami excited sanget konjuk numindakake liburan sareng dipunngrika.

Liburan niki kami tumindakake ing kala liburan semester 4 tepatnya wulan September 2012. Namum sadereng kebudhalan, kami riyen ndamel daftar acara, badhe kepundi kamawon kami kala dipunngrika kajengipun wanci sanguh kami ginakaken kaliyan sasae bokmenawi.

Ing kaping radin niki kami mileh konjuk ngginakaken kereta latu amargi kaliyan ngginakaken kereta latu salah satunggal alternatif konjuk menuju kitha Jogja kaliyan biaya ingkang mirah, kajawi punika ngginakaken kereta latu sanguh ngirit wanci radin kami amargi kereta latu mboten bokmenawi ngalami kemacetan dipunradin dadosipun kami ngantos Jogja sami jadwal ingkang sampun kami damel.

Kula uga kegangsal kanca kula saenggal bokmenawi madosi tiket kereta latu amargi kami ajrih mboten nyagedaken tiket sami udhar ingkang kita sedaya kersakaken amargi wanci punika taksih kawontenan liburan wiyaran.

Akhiripun kami madosi tiket datheng Stasiun Senen. dipunngrika kami kedah mengisi formulir riyen konjuk memesan tiket, ing form kesebat enten nami panumbas tiket, nami kereta latu, wilangan tiket, alamat uga No KTP.

Pihak kereta latu sampun ngetatke konjuk panumbas tiket kajengipun mboten terjdi kecurangan dados ing kala kita sedaya tumbas tiket kita sedaya kedah leres-leres nyerataken nami uga NO. KTP amargi ing kala mlebeti konten mlebet, panjejibahan badhe memeriksa tiket ingkang badhe dipunsamikaken kaliyan KTP menawi kedadosan bedan kaliyan KTP mila kita sedaya mboten sanguh minggahi kereta latu kesebat.

Uga akhiripun kita sedaya nyagedaken tiket ingkang kita sedaya kersakaken. regi tiket kesebat cekap mirah namung Rp 35 ewu konjuk kereta ekonomi. Kami ngginakaken kereta Progo. wanci ingkang kula uga kanca-kanca tengga akhiripun tiba. Kami budhal saking Stasiun Senen (BERSAMBUNG ke BAGIAN KEDUA).

Jika kamu merasa artikel ini bermanfaat, bagikan dengan teman kami via share FB atau Twitter. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi terkait tentang Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogja.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogja (I)