Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Jual Hp Android


Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Tuku hp Android – Kanca-kancaku podo gae hp Android. Aku heran, kok yo wes ditukokke wongtuwane, la aku kok urung, opo jaluk kon nukokke pakku wae yo. Iki contoh cerita cekak Bahasa Jawa pengalaman pribadi aku pas tuku hp Android.

Cerkak Bahasa Jawa Sekolah
Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi

Akhire aku ngomong ning pakku. Rodo wedi seh jane, tapi yo pie maneh, la kanca kancaku do wes duwe. Pas bengi-bengi mari isyak, akhire aku ngadep bapak juk kanda perihal pengen hp Android iku.

“Pak, lagi ngopo,” aku miwiti omongan.

“Gek rep roda, opo le” bapakku nyauri.

“Aku oleh jaluk sesuatu pak, yo yen oleh seh,” saurku.

“Laiyo opo,” bapakku jawab.

“Ngene pak, aku oleh ora duwe hp Android. Rasah apik apik utawa larang-larang. Sing penting iso go internetan. Iki go dukung sinau kok pak,” muniku karo rodo nylimur sihtik.

Bapakku ra langsung ngiyani. Dekke mikir delok. Mungkin bapak mbatin, bocah SMP opo wes wayahe nyekel hp, Android sisan. Wah aku was-was lan cemas. Tapi yo sing tak omong ning awal mau, yen dikabulke yo sokor ora yo sokor. Akhire bapak jawab.

“Yo, sesuk lungo karo mas mu ning mall, rasah larang-larang hp Android sing dipilih. Maksimal 500 ewunan,” saur bapak.

“Matur suwun pak!” jawabku.

Akhire, sesuk aku ning mall ameh tuku hp Android. Alhamdulillah bapak ngabulke permintaan ku tapi aku juk akhire yo rodo mikir, oleh hp Android opo yen semisal dwehi duit 500 ewu?

Demikian contoh cerita cekak pengalaman pribadi jual hp Android di kategori Cerkak Bahasa Jawa Ngoko.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Jual Hp Android