Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogjakarta (II)


Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogjakarta bagian kedua ini menghadirkan bagaimana pengalaman pribadi dalam cerkak Bahasa Jawa saat liburan sekolah ke Kota Gudeg, Yogyakarta. Informasi ini bisa kamu manfaatkan untuk referensi liburan nanti.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogjakarta
Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogjakarta

Musim liburan yang sebentar lagi bakal tiba akan membuat siapa saja menginginkan berpergian ke destinasi wisata terpilih. Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogjakarta ini adalah salah satu referensi itu dan bisa dimanfaatkan pula untuk presentasi di depan kelas.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogjakarta

Kereta ingkang kami tumpangi budhal gebag 21.00 WIB. Tiket kami pun mboten bermasalah. radin datheng Jogja udakawis mbetahaken wanci 10 jam. Kereta pun ngantos ing Jogja kaliyan tepat wanci sami ingkang tertera ing tiket.

Kami mandhap ing Stasiun Lempuyangan. radin kami lajengaken datheng griya pak-lik salah satunggal kanca kula. salebetipun ing Jogja kami tilar dipunngrika. dinten setunggal kami ngantos ing Jogja kami ginakaken konjuk kendel riyen.

Benjangipun dintenipun kami nglajengaken radin kami menuju redi Kidul. dipunngrika kami wangsul tilar dipungriya pak-lik kanca kami. dalu dinten kami putuskan konjuk dolanan ing alun-alun Wonosari. enjang dintena tiba, kalanipun kami kedah njagi-jagi konjuk nglajengaken radin wisata kami ing jogja, kula uga kanca-kanca badhe tuwi datheng Goa Pindul.

Niki yaiku salah satunggal tujuan ingkang kami sanget kersa kunjungi, sanguh dipunsanjang niki yaiku tujuan utami kami tuwi datheng Jogja. Goa Pindul manggen Dusun Gelaran I, dhusun Bejiharjo, Karangmojo Gunungkidul. Goa Pindul niki dereng dangu ing bikak konjuk umum. Tiket mlebet Goa Pindul Rp 35 ewu.

Regi kesebat namung konjuk setunggal panggen kamawon amargi dipunngrika enten beberapa objek ingkang sanguh kita sedaya kunjungi. regi saben objek sekitar Rp 35 ewu. nanging menawi kita sedaya kersa mengunjungi sedaya objek ingkang wonten dipunngrika, kita sedaya sanguh mileh paket ingkang reginipun langkung mirah.

Ing Goa Pindul enten beberapa objek, dipunantawisipun kita sedaya sanguh menyelusuri Goa Pindul ngginakaken ban karet, mengapung ing lepen Oyo, dipunmriki kita sedaya sanguh numindakake olahraga arum jeram, uga menyelusuri Goa Glatik kaliyan mlampah suku amargi goa niki mboten ing genangi toya.

Saksampune kami mersa cekap dolanan ing Goa Pindul, kami ngengkenaken konjuk nglajengaken radin kami menuju Pantai Indrayanti. sami halnya kaliyan Goa Pindul, Pantai Indrayanti dereng kelkedipunbikaken konjuk umum (bersambung ke BAGIAN KETIGA).

Jika kamu merasa artikel ini bermanfaat, bagikan dengan teman kami via share FB atau Twitter. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi terkait tentang Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogjakarta.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Jogjakarta (II)