Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Yogyakarta (III)


Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Yogyakarta bagian ketiga ini menghadirkan bagaimana pengalaman pribadi dalam cerkak Bahasa Jawa saat liburan sekolah ke Kota Gudeg, Yogyakarta. Informasi ini bisa kamu manfaatkan untuk referensi liburan nanti.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Yogyakarta
Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Yogyakarta

Musim liburan yang sebentar lagi bakal tiba akan membuat siapa saja menginginkan berpergian ke destinasi wisata terpilih. Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Yogyakarta ini adalah salah satu referensi itu dan bisa dimanfaatkan pula untuk presentasi di depan kelas.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Yogyakarta

Pantai niki manggen dhusun Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. regi tiket mlebet sekitar Rp. 5.000,00. Pantai niki dijuluki dening masyarakat sekitar dados pantai Bali Jogja.

Bokmenawi kanaman mekoten amargi pantai niki taksih resik, wedinipun pun arupi pethak uga toya biru bening. saksampune cekap ngepang wisata ing redi Kidul, kita sedaya pun wangsul datheng jogja (kitha). Kami mboten mbucal-bucal wanci, kami pun bergegas konjuk mengunjungi Candi Prambanan. amargi gothang menawi datheng Jojga mboten tuwi datheng mriki. regi tiket mlebet Candi saageng Rp 35 ewu.

Radin kami lajengaken wkaping wangsul niki kami badhe tumbas angsal-angsal konjuk sanak keluarga kalih kanca-kanca ingkang enten ing Bekasi. Kami tumbas angsal-angsal ing kawasan Malioboro amargi ing kawasan niki sampun tepang kaliyan samukawis macam angsal-angsal awiti saking rasukan, tedhan, sandhal, tas, aksesoris ngantos cinderamata.

Regi barang-barang dipunmriki cekap terjangkau dadosipun dadosaken kawasan Malioboro niki dados puseripun angsal-angsal Jogjakarta. salebetipun ing Jogjakarta kami ngginakaken tumpakan umum berupa Trans Jogja. usungan niki hampir sami kaliyan TransJakarta ingkang enten ing Jakarta, ingkang mbedakaken piyambakipun namung ing jalurnya kamawon, Trans Jogja mboten nggadhahi jalur khusus kados TransJakarta.

Regi tiketnya pun mboten beda tebih, TransJakarta Rp 3.500 sawegaken Trans Jogja Rp 3.000. wanci liburan kamipun sampun rampung amargi kami kedah wangsul datheng Bekasi konjuk nglajengaken kuliah kami. radin mantuk, kami wangsul ngginakaken kereta latu, nanging kami mileh kereta ekonomi AC Progo kaliyan regi Rp 90 ewu.

Radin wisata kami salebetipun 1 minggu namung medhalake biaya sekitar Rp 300 ewu (mboten klebet angsal-angsal). konjuk ingkang badhe berwisata datheng Jogjakarta sanguh ndhereki cara kami kajengipun biaya ingkang dipunmedalaken sanguh diminimalkan kaliyan cara pados usungan umum ingkang mirah kados ta ngginakaken kereta latu ekonomi.

menawi ing Jogjakarta nggadhahi sedherek sanguh nyipeng dipunngrika konjuk ngirit ingkang ngenjawen uga badhea ndamel jadwal panggen pundi kamawon ingkang badhe dikunjungi amargi kaliyan cara niki samang sanguh ngirit biaya kalih wanci (TAMAT).

Jika kamu merasa artikel ini bermanfaat, bagikan dengan teman kami via share FB atau Twitter. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi terkait tentang Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Yogjakarta.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Liburan ke Yogyakarta (III)