Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Puasa di Bulan Ramadhan (II)


Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Puasa di Bulan Ramadhan bagian kedua kali ini mengisahkan tentang liburan selepas bulan puasa di Lampung, Sumatera. Cerita cekak dalam Bahasa Jawa ini bisa kamu ambil manfaatnya untuk referensi saat liburan lebaran nanti tiba.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Puasa di Bulan Ramadhan
Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Puasa di Bulan Ramadhan

Lebaran adalah masa-masa yang sangat dinanti oleh siapa saja. Menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman memang sangat mengasyikkan. Dan dari itulah, Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Puasa di Bulan Ramadhan tercipta.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Puasa di Bulan Ramadhan

"Enake ngopo yo Wo, dina pisan bulan pasa ta kelurahan tutup, dadi aku ora nduwe keributan.” Aku sing wis apal banget karo kebiyasan pak-lik neng dina pisan bulan pasa kuwi mung meneng nunggu.

"Awake dhewe mlaku-mlaku delok kebon lan kolam, sapa ngerti ana iwak mas gedhe sing bisa ditangkep, buah-buahan lan sayuran sing bisa awake dhewe amek kanggo wayah bukak mengko,” tembung pak-lik karo mlaku menyang dapur njupuk siji golok sing dawa lan tajam berkilat. Mirip golok nduwe pendekar sakti saka guron kungfu.

Sakwise berpamitan karo wong omah, sing menatap kami karo pandangan sing aneh lan kebak curiga, aku kaliyan pak lek mangkat karo nggawa siji pedati mini sing digeret saka seekor wedhus bandot sing besaar pisan.

Aku nugas menuntun wedhuse sing kerep mogok kanggo nyuket neng pinggir dalan sing kami nuleni. sakwise ngliwati hamparan sawah sing amba, lan dalan setapak neng pinggir kali Progo, akhire kami nganti uga neng tegal mbah putri. Srengenge sing terik nggawe kelambi kami teles ngringet.

Cangkemku krasa garing ditempuh rasa ngelak sing dashyatnya linuwih. tegal mbah putri subur pisan, ditanduri samubarang macam sayuran lan wit buah-buahan. Ana mata banyu sing bening pisan dikana. Dingisor siji wit gedhe sing rimbun.

Banyune ditampung liwat pancuran kejero siji kolam cilik, lan saka kana disalurkan liwat pipa pring menyang kolam sing luwih gedhe, panggon pak-lik ngingu iwak mas. pak-lik teras nyedhaki pancuran sing banyune mengalir gemercik. ditelesane rambute, nuli dibasuhnya raine.

"Ya Allah. Ya Tuhan. Segar pisan," tembung pak-lik karo mengusap lambene. "Coba en Wo, ben lambemu ora garing meneh.” Aku meloni pituduh pak-lik karo patuh. Sejuknya rasa banyu sing nelesi rambut lan endhasku.

"Yen banyune keombe wurung ora pak-lik," takonku karo ati berdebar. Ana setetes banyu mlebu menjero guluku sing garing. Pak-lik ngesem. "Yen ora sengaja halal hukume", jawab pak-lik tenang. (bersambung di BAGIAN KETIGA).

Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, bagikan ke taman lewat tombol share Twitter atau FB. Siapa tahu mereka juga membutuhkan artikel terkait dalam informasi cerita Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Puasa di Bulan Ramadhan.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Puasa di Bulan Ramadhan (II)