Cerkak Bahasa Jawa Sekolah Tiga Anak Beruntung (Bagian Pertama)


Cerkak bahasa jawa sekolah tiga anak beruntung berikut mengisahkan bagaimana kehidupan manis tiga anak beruntung di keluarganya. Kisah ini bisa jadi cerkak bahasa jawa sekolah kamu yang dapat dipresentasikan di depan kelas.

Cerkak Bahasa Jawa Sekolah Tiga Anak Beruntung
Cerkak Bahasa Jawa Sekolah Tiga Anak Beruntung

Cerita dimulai dari kehendak ayah yang mewariskan sesuatu pada tiga orang anaknya. Mereka satu per satu diberikan barang yang harus dijaga. Bagaimana cerkak bahasa jawa sekolah tiga anak beruntung ini? Simak untuk bagian pertamanya di bawah ini.

Cerkak Bahasa Jawa Sekolah Tiga Anak Beruntung (Bagian Pertama)

Bapak nyeluk telu puterane, dheweke menehake putra sing paling tuwa seekor pitik jago, marang putra sing kapindho diwenehine siji sabit, lan sing ketelu mbisakne seekor kucing.

"Aku wis tuwa," turene, "kematenku wis cedhak lan aku ngarep-arep kowe mbisakne piwulang sadurung aku mati. Aku ora nduwe dhuwit, lan kayane apa sing aku wenehna saiki marang kowe, ajine cilik banget, ning kabeh tergantung saka kepriye kowe nggunakne dheweke.”

“Goleka mubarang negeri neng endi benda-benda sing aku wenehna marang kowe, ora tau didelok utawaa dikenal saka para warga negeri kuwi. Ning kono kowe arep mbisakne kesugihan."

Sakwise bapak dekne kabeh mati, anak sing paling tuwa mangkat bareng jagone, ning nandi-nandi dheweke lunga, para warga neng negeri sing ditekani, kayane wis tau ndeleng jago.

Hal kuwi kawruhane karo cara ndeleng atap-atap omah sing dihiasi karo panunjuk arah angin sing nduwe bentuk pitik, utawa krungokake kokok jago saka kadohan. Lan para warga neng negeri sing diliwati ora nunjukake kekaguman marang pitike, dadine kayane dheweke ora arep bisa dadi sugih neng negeri kesebut.

Akhire dheweke tiba neng mubarang pulau neng endi para wargane ora ngerti lan ora tau ndeleng jago, bahkan dekne kabeh ora ngerti kepriye mupuran wayah. Dekne kabeh ngerti menawa dina wis esuk, utawa awan, ning neng wektu bengi, yen dekne kabeh ora turu, dekne kabeh ora tau ngerti kepriye meruhi wayah.

"Deloken!" tembung putera paling tuwa, "Mahkluk sing anggun iki! Dheweke nduweni kuluk arupa abang neng endhase, nganggo wuluh kaya prayogane kesatria, berkokok ping telu saben bengi nang wayah tertentu, lan wektu dheweke berkokok kanggo paling akhir pinge, srengenge arep cepet bersinar. Ning nek dheweke kluruj neng awan dina, gatekna, amarga arep kedadean owah-owahan cuaca."

Warga neng pulau kuwi dadi seneng banget, dadine bengi dinane dekne kabeh ora turu mung kanggo krungokake sang jago berkokok nang jam loro, papat lan nem, karo atos lan gamblang mengumumkan wayah.

Warga neng kana banjur nglakoke panganyang kanggo tuku pitik si Putra paling tuwa lan pitakon ngapa rega sing prayoga kanggo pitik kesebut? "Emas saabot sing bisa digawa saka seekor keledai," jawabe. 

"Regane murah banget kanggo mahkluk sing berharga iki!" tembung putra paling tuwek, juk warga pulau iku setuju ngewehake opo sing dijaluk karo putra paling tuwek (bersambung di BAGIAN KEDUA).

Jika artikel ini bermanfaat, silakan berbagi dengan teman-teman kamu di FB atau Twitter lewat tombol share. Siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi terkait tentang cerkak bahasa jawa sekolah tiga anak beruntung.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Sekolah Tiga Anak Beruntung (Bagian Pertama)