Contoh Cerkak Bahasa Jawa Lucu, Aku Ora Kenal


Contoh Cerkak Bahasa Jawa Lucu – Ing siji kelas ning sekolah, guru lagi narekne babagan tokoh-tokoh ing donya. Bambang karp gurune juk saling ngeyel amargi kenalan dhewe dhewe. Bambang ra kenal kenalan gurune, gurune ra kenal kenalane Bambang.

Contoh Cerkak Bahasa Jawa Lucu

Bu Guru: "Bambang! Coba kowe jawab, sapa kuwi Thomas Alva Edison?"

Bambang: "Ora ngerti bu guru...".

Bu Guru: "Yen James Watt, sapa dheweke..?"

Bambang: "Ora ngerti uga bu guru.."

Bu Guru: "Bambang! Kepriye sih kowe iki? Ditakon iki kuwi mesti jawab ora tau... ora tau sinau yo?"

Bambang: "Sinau kok bu guru... Lah coba saiki aku takon, bu guru ngerti ora sapa Udin Pamungkas?"

Bu Guru: "Ora ngerti..."

Bambang: "Yen Slamet Wijoyanto ibu ngerti?"

Bu Guru: "Ora ngerti... Emang sapa dekne kabeh kuwi..?"

Bambang: "Yaa kuwi Bu..., awake dhewe ta mesti nduwe kenalan dhewe-dhewe."

Bu Guru: *mangkel karo mrengut* Demikian Contoh Cerkak Bahasa Jawa Lucu.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Cerkak Bahasa Jawa Lucu, Aku Ora Kenal