Contoh Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan Tiga Remaja


Contoh Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan Tiga Remaja - Anyak ket kuwi dekne kabeh nelu arang dolanan lan metu bareng. Eka dadi arang metu omah amarga dheweke anyak serius karo pelajaranya, ning Adi lan Dedy ngelingi kepriye keributan sing dialami Eka.

Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan
Contoh Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan 

Neng kelas 6 SD iki, Adi lan Dedy isih bisa dolanan bareng, ning dekne kabeh rumangsa kurang puas amarga ora tekane Eka. Wektu Adi lan Dedy munggah menyang SMP, dekne kabeh pisah sekolah. Dadine dekne kabeh ora bisa kumpul bareng meneh.

Ketelu remaja iki nduweni sekolah sing beda, lan dekne kabeh wis ora bisa dolanan bareng meneh amarga mulihe sore dina. Dekne kabeh wis kesel searian sekolah, dadi luwih mileh leren neng omah. Telu sahabat iki nlateni pelajaranya masing – masing.

Karo sinau mempeng lan sregep dekne kabeh ngarep-arep mbisa aji sing paling becik. Dadi dekne kabeh ora nduweni wayah luang sethithika kanggo dolanan bareng. Dekne kabeh luwih mlih dolanan karo kanca – kanca neng sekolahe.

Neng sekolahe, Dedy seneng dolanan sapak bola, karo meloni siji SSB. Lagekne Adi luwih nyiapke kanggo mengembangkan elmune, kanggo kuwi dheweke meloni KIR. Lagekne Eka sing luwih tuwa siji taun saka dekne kabeh luwih dekne kabeh mengembangkan agamane, dadine dheweke meloni BDI.

Dheweke dadi remaja sing alim, sregep nyawis lan sholat menyang masjid. Wektu telu sahabat kuwi neng SMA dekne kabeh mbanjurke keahliannya menyang ekskul masing – masing. Dekne kabeh mileh kemempengan sing ora adoh seje saka SMP.

Saiki dekne kabeh menjdi individu sing luwih dewasa saka sadurunge, lan ora mikirke dolanan bareng meneh, Adi luwih mileh dolanan komputer neng omah. Wektu iki meneri karo dina bulan Ramadan, dadine dekne kabeh bisa ngumpul bali (bersambung ke bagian ketiga). Demikian Contoh Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan Tiga Remaja.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan Tiga Remaja