Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Puisi Hari Pertama Puasa


Puisi dan Geguritan Bahasa Jawa Hari Pertama Puasa ini berjudul Madosi Satunggaling Masjid. Contoh puisi Bahasa Jawa ini menceritakan perjalanan anak manusia yang sedang mencari sebuah masjid untuk beribadah. Berikut ulasan geguritan Bahasa Jawa, Madosi Satunggaling Masjid.

Puisi Bahasa Jawa Hari Pertama Puasa
Contoh Puisi dan Geguritan Bahasa Jawa Hari Pertama Puasa.

Puasa sebentar lagi yang akan dilanjutkan dengan lebaran. Untuk itu, dalam menyambut bulan ramadhan 2015, Puisi dan Geguritan Bahasa Jawa Hari Pertama Puasa bertajuk Madosi Satunggaling Masjid disarankan untuk menjadi motivasi semangat di bulan ramadhan. Geguritan Bahasa Jawa ini pas dalam menyambut hari pertama puasa.

Contoh geguritan dan puisi Bahasa Jawa hari pertama puasa untuk menyambut bulan ramadhan 2015 yang akan datang sebentar lagi:

Madosi Satunggaling Masjid

Kula dipuntedah babagan setunggal masjid
Ingkang tiang-tiangnipun saking wit ing wana
Pondasinipun sela karang uga pualam pilehan
Atapnipun julang panggen sangkut mega
Kubahnipun tembus pandang
Kilauan digosok topan kutub ler uga kidul
Kula kangen uga mengembara madosinipun.


Kula dipuntedah babagan sakebak dindingnipun ingkang transparan
Dihias kaliyan jejeran kaligrafi Qur’an kaliyan werni platina uga kejenen
Bentuk ron-ronan nipun sanget mawi sarang lebah mekaten geometrik
Rincik uga tunas jalin bergaris-garis gambar puteran angina
Kula kangen uga mengembara madosinipun.


Kula dipuntedah setunggal masjid ingkang menaranya ndhemok lapisan ozon
Uga menyeru adzan mboten telas-telasipun ndamel lingkaran nangsuli donya
Nadanya ingkang ucul-ucul disulam malaikat jatos renda benag jene ingkang nyae atusan yuta sajadah dipunsaben griya panggenipun ampir
Kula kangen uga mengembara madosinipun.


Kula dipuntedah babagan setunggal masjid
Ingkang panggenipun dipunpundi ing wanci adzan lohor sampeyan mlebet kelebetipun
Sampeyan mlampah ngantos wanci asar, boten capai saf setunggal
Dadosipun menawi sampeyan mboten kersa kecalan wanci, bersalatlah dipunpundi kamawon
Dilantai masjid niki ingkang ageng linangkung


Kula kangen uga mengembara madosinipun.
kula dipunsukani mangertos babagan ruangan disis mihrabnya
Setunggal perpustakaan mboten tembung agengipun
Tiyang-tiyang kaliyan tenang maos ing dalem
Ing ngandhap gantungan lampu-lampu kristal kedamel saking berlian ingkang menyimpan cahaya srengenge
Sampeyan ningal bermilyar aksara uga tembung mlebet natanan datheng susunan syaraf puser manusia
Uga dados elmi nggina
Ing setunggal pustaka ingkang bukunya yuta-yuta
Manggen dipunsisih nyisih masjid kita sedaya
Kula kangen uga mengembara madosinipun.


Kula dipuntedah babagan setunggal masjid
Ingkang nyamang uga ing lebetipun panggen tiyang-tiyang bersila sareng
Uga bermusyawarah babagan donya kaliyan manah bikak
Uga pamanah bias mbentenan nanging tanpa pertikaian
Sanguha diuraikan lebet simpul saben sedherekan sejatos lebet hangat sajadah
Ingkang punika ugi terbentang ing lebet masjid ingkang sami
Tumpas kula lebet kangen
Mengembara madosinipun
Dimanakah piyambakipun sisigan panggenipun?
Ing mukawis dinten kula ndhereki srengenge.


Nalika dipuncak tergelincir sempat langkung sperempat kuadran mandhap kekilen
Uga mireng merdunya adzan dipegunungan
Kula melayangkan pandangan mados masjid punika datheng kiwa uga datheng tan
Nalika satiyang mboten kula tepang mbekta gulungan
Piyambakipun wicanten, “niki piyambakipun masjid ingkang lebet pamadosan tuan”
Piyambakipun nunjuk siti tegil punika uga ing inggil pasiten pertanian piyambakipun bentangkan secarik gelaran pandan
Lajeng dituntunya kula datheng setunggal pancuran.


Toyanipun bening uga asrep teratur
Tanpa tembung piyambakipun berwudhu riyenan
Kula dipunngandhap toya punika ndhusunaken tangan
Nalika kuusap kaping rai kula ketelu sacara pasiten
Hangat toya ingkang kraos sanes asrep
Kintenipun mekatena toya pancuran ingkang bercampur kaliyan toya metaku ingkang bercucuran.

Download artikel Contoh Puisi dan Geguritan Bahasa Jawa Hari Pertama Puasa di atas untuk format PDF dan Word pada tautan berikut. Jangan lupa untuk share ke FB atau Twitter siapa tahu teman Anda membutuhkan informasi terkait Contoh Puisi dan Geguritan Bahasa Jawa Hari Pertama Puasa.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Contoh Puisi Hari Pertama Puasa