Download PDF / Word Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Menabung


Download PDF / Word Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Menabung bisa kamu lakukan pada akhir bagian ulasan ini. Dengan download cerkak Jawa format PDF / Word, dapat kamu manfaatkan untuk sejumlah keperluan: referensi untuk tugas atau sekadar informasi dan menambah koleksi cerkak Jawa.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Menabung
Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Menabung

Preview artikel Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Menabung:

Nabung ngrupikaken hal ingkang njawi slinangkung amargi kaliyan nabung kita sedaya nggadhahi simpanan konjuk masa ngajeng. Enten ingkang nggeret pandalon pribadi kula lebet nabung ing Bank. Nabung sanguh dipunginemaken hal ingkang biyasa, amargi wanci taksih ing SD kulina nabung. Niki ingkang mboten biyasa yaiku nabung ing Bank.

Nalika punika kula dipunkengken nabung datheng salah satunggal Bank ingkang enten ing daerah kula. Manahan kula lajeng bingung, kados pundi cara nabung ing Bank. Kaliyan pitaken-taken salebeting manah, "punapa kedah nabung datheng Bank,” padahal kula tiyang awam dereng nate nabung datheng Bank. Salebeting manah kula kula pangangkahaken uga maos Bismillahirrahmanirrahim.


Kula pitaken datheng kanca uga tembung piyambakipun, "sampeyan kedah mengisi riyen formulir nabung lajeng buku tabungan diisi arta ingkang badhe ing tabung beserta formulir ingkang wau, saksampune punika sukakna datheng kasir utawi lajeng taken kamawon datheng satpam."


Artikel Contoh Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Menabung di atas bisa kamu baca selengkapnya pada tautan berikut ini.

Dowload PDF / Word Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Menabung pada tautan berikut: PDF atau WORD.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Download PDF / Word Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Menabung