Download PDF / Word Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses


Download PDF / Word Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses bisa kamu lakukan pada akhir bagian ulasan ini. Dengan download cerkak Jawa format PDF / Word, dapat kamu manfaatkan untuk sejumlah keperluan: referensi untuk tugas atau sekadar informasi dan menambah koleksi cerkak Jawa.

Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses
Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses

Preview artikel Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses:

Satiyang petani ingkang sugih sanget ingkang rumaos mboten badhe gesang kemalihen, nimbali anak-anakipun ing samping patilemanipun.

"Anak-anak ku," piyambakipun wicanten, "Sampeyan mirengaken menapa ingkang badhe kula ginemaken ing siro. Kaliyan musti pitaken apa alasane. Ampun didol lemah keluarga kita sedaya salebetipun beberapa generasi.


Amargi ing niki ndelik banda karun emas. Kula mboten mangertos ing pundi panggen mestinipun, nanging banda kesebat enten ing mriki. Padosa banda kesebat kaliyan sakiyat tenaga kaliyan cara nduduk uga ampun langkungaken sejengkal sitia ingkang mboten keduduk.


Petani lajeng pejah, uga mboten dangu saksampune pametakanipun, anak-anakipun awiti nyambut damel saatos bokmenawi nduduk saben jengkal siti pertanian piyambake sedaya kaliyan sekop, bahkan saksampune rampunga, piyambake sedaya taksih majengaken piyambakipun ngantos berulang kaping kalih-telu.


Artikel Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses di atas bisa kamu baca selengkapnya pada tautan berikut ini.

Dowload PDF / Word Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses pada tautan berikut: PDF atau WORD.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Download PDF / Word Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses