Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses


Kumpulan cerkak bahasa jawa kisah petani sukses ini mendidik kita bagaimana sukses itu tidak hanya dalam sebuah pekerjaan namun juga dalam membina keluarga. Kumpulan cerkak bahasa jawa ini buktinya yang mana mampu mengajarkan kita semua.

Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses
Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses

Dikisahkan seorang petani yang akan meninggal mewarisi sebidang tanah untuk anak-anaknya dengan dalih tersembunyi emas. Namun, diluar dugaan tidak ada emas namun ada hal lain yang tersembunyi. Simak saja kumpulan cerkak bahasa jawa kisah petani sukses berikut.

Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses

Satiyang petani ingkang sugih sanget ingkang rumaos mboten badhe gesang kemalihen, nimbali anak-anakipun ing samping patilemanipun.

"Anak-anak ku," piyambakipun wicanten, "Sampeyan mirengaken menapa ingkang badhe kula ginemaken ing siro. Kaliyan musti pitaken apa alasane. Ampun didol lemah keluarga kita sedaya salebetipun beberapa generasi.

Amargi ing niki ndelik banda karun emas. Kula mboten mangertos ing pundi panggen mestinipun, nanging banda kesebat enten ing mriki. Padosa banda kesebat kaliyan sakiyat tenaga kaliyan cara nduduk uga ampun langkungaken sejengkal sitia ingkang mboten keduduk.

Petani lajeng pejah, uga mboten dangu saksampune pametakanipun, anak-anakipun awiti nyambut damel saatos bokmenawi nduduk saben jengkal siti pertanian piyambake sedaya kaliyan sekop, bahkan saksampune rampunga, piyambake sedaya taksih majengaken piyambakipun ngantos berulang kaping kalih-telu.

Mboten enten setunggala jene tersembunyi ingkang piyambake sedaya sagedaken, nanging kala musim panen, kantong uga pundi-pundi arta piyambake sedaya dados kebak kaliyan keuntungan panen ingkang ageng sanget dipunbandingaken kaliyan tanggi-tanggi piyambake sedaya.

Ing akhiripun piyambake sedaya dados eling menawi banda karun ingkang kanamanaken dening bapak piyambake sedaya yaiku kesugihan saking pikantuk panen ingkang berlimpah, uga nyambut damel atos piyambake sedaya saleresipun yaiku banda karun.

Download PDF / Word Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses di atas untuk disimpan di komputer kamu pada tautan ini

Jika kamu merasa artikel ini perlu, silakan berbagi ke FB dan Twitter untuk share ke teman dan rekan kamu. Siapa tahu mereka terbantu yang kebetulan membutuhkan informasi tentang kumpulan cerkak bahasa jawa kisah petani sukses.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses