Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Sekolah Tiga Anak Beruntung (Bagian Kedua)


Cerkak bahasa jawa sekolah bagian kedua berikut mengisahkan bagaimana kehidupan manis tiga anak beruntung di keluarganya. Kisah ini adalah lanjutan bagian pertama dan bisa jadi cerkak bahasa jawa sekolah kamu yang dapat dipresentasikan di depan kelas.

Cerkak Bahasa Jawa Sekolah Tiga Anak Beruntung
Cerkak Bahasa Jawa Sekolah Tiga Anak Beruntung

Cerita dimulai dari kehendak ayah yang mewariskan sesuatu pada tiga orang anaknya. Mereka satu per satu diberikan barang yang harus dijaga. Bagaimana cerkak bahasa jawa sekolah tiga anak beruntung ini? Simak untuk bagian pertamanya di bawah ini.

Cerkak Bahasa Jawa Sekolah Tiga Anak Beruntung (Bagian Kedua)

Pas dheweke mulih menyang omah karo kesugihane, sedulur-sedulure dadi kagum, lan sabanjure sing kapindho celathu, "bapak, aku arep lunga lan ndeleng apa aku bisa mbisakne keberuntungan karo sabit aku."

Ning kuwi ora gampang kanggone, amarga saben dheweke ketemu karo pangerja kebon utawaa petani diendi-endi, dekne kabeh wis nduweni sabit sing disandarkan neng dhuwur pundhake.

Akhire, putra kapindho kabeneran tiba neng siji pulau neng endi para warga neng kana ora ngerti apa-apa babagan sabit. Pas jagung wis jaga dipanen neng kana, dekne kabeh nggawa meriam menyang tegal lan mbedhilake dheweke menyang kebon jagung.

Kinaruhan cara iki ora bener, akeh bedhilan meriam sing ora tepat tibane, sok sok sing kena yaiku jagunge lan dudu batang jagung dadine akeh jagung sing rusak, lan kajaba kuwi, suwara meriam kesebut ngetoke suwara letusan sing mengejutkan.

Dadi putra kapindho ngetoke sabitnya nuli anyak tandhang gawe memanen lan memotong batang jagung saka ngisor karo tenang lan cepet dadine wong-wong sing ndelenge tandhang gawe, mbukak cangkem dekne kabeh karo takjub. Akhire dekne kabeh sepakat kanggo menehake apa wae sing putera kapindho pengenke dadi genti tuna kanggo sabit kesebut, lan dheweke pun nrima jaran sing sarat karo emas saabot sing bisa neng gawa saka jaran kesebut.

Lan saiki putera ketelu uga pengen nggawa kucingnya menyang negeri sing tepat. Awalnya dheweke ngalami kerekasan kaya sedulure sing liya sak-uga nglakoke dalan, kendia dheweke lunga, neng negeri-negeri kesebut akeh ana kucing.

Akhire dheweke berlayar menyang siji pulau, neng endi ora ana kucing sing tau kedelok neng kana, dadine tikus-tikus sing ana ing pulau kuwi wis ora terkontrol bahkan dekne kabeh nganti njoget-nari neng dhuwur meja lan kursi, mbasi panduwe omah ana neng omah utawaa ora.

Wong-wong wis mengeluhkan hal iki marang raja, ning raja dhewe neng istana ora ngerti kepriye carane kanggo mak-likna awak dekne kabeh saka alangan tikus sing mencicit neng saben sudut ruangan, lan menggerogoti apaa sing dekne kabeh temoni karo untu dekne kabeh.

Ning sak-uga kucing putera ketelu teka, kucing kuwi anyak mburu tikus-tikus sing dideloke lan cepet ngresikna beberapa kamar saka alangan tikus, lan wong-wong pun mit sang raja kanggo tuku kewan sing ngguna iki kanggo negara. Raja pun rela menehake apa sing dijaluk saka sang Putra ketelu, yaiku keledai sing sarat karo motan emas, lan akhire putra ketelokna mulih nggawa banda kesugihan sing gedhe kaya sedulur liyane.

Kucing bungah banget karo akehe tikus neng istana kerajan, lan mateni ngono akeh cacah tikus nganti ora bisa dietung meneh. akhire sang Kucing dadi sethithik letih lan kengelakan sakwise nangkep tikus.

Dheweke pun adeg meneng, ngalungguhan endhase nuli mengeong, "Meow Meow!" pas wong-wong krungu bengokan aneh iki, raja lan kabeh rakyatnya dadi keweden, lan amarga wedine, dekne kabeh mlayu-mlayon sisan metu saka istana.

Banjur raja nyeluk pamituduh lan pitakon apa sing sabecike dekne kabeh lakoke, lan dekne kabeh njupuk keputusan kanggo ngirimake kongkonan kanggo njaluk ben sang Kucing mungkur istana kuwi lan nek sang Kucing ora mungkur istana, sang Kucing arep diusir saka istana karo peksa.

Anggota dewan panyelathon ngomongke, "luwih becik awake dhewe mbenke awak awake dhewe dirusuhi saka tikus, daripada ngabangna urip awake dhewe menyang makhluk medeni kaya kucing kuwi." sawong pemuda priyayia dikongkon kanggo njaluk sang Kucing mungkur panggon kuwi.

“Apa kowe arep mungkur istana iki karo tentram?" takon priyayi kuwi, ning kucing sing kengelakan iki mung njawab, "!Meow Meow!" pemuda iki ngartekne menawa sang Kucing ora arep mungkur istana lan menehake jawaban iki marang sang raja.

"Yen ngono," tembung anggota dewan panyelathon, "dheweke arep awake dhewe peksa kanggo metu saka istana." Meriam metu lan dibedhilake menyang istana sing karo cepet keobong saka geni. pas geni mencapai ruang neng endi kucing kuwi linggih, karo entenge sang Kucing melompat karo aman metu saka jendela kanggo mungkur istana, ning para pangepung ora meruhi hal iki lan terus mbedhilake meriamnya nganti kabeh istana ambrol. (TAMAT baca BAGIAN PERTAMA).

Baca Juga: Download PDF / Word Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Kisah Petani Sukses.

Jika artikel ini bermanfaat, silakan berbagi dengan teman-teman kamu di FB atau Twitter lewat tombol share. Siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi terkait tentang cerkak bahasa jawa sekolah tiga anak beruntung.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa Sekolah Tiga Anak Beruntung (Bagian Kedua)