Kumpulan Contoh Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan Tiga Remaja


Kumpulan Contoh Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan Tiga Remaja - Dudu kanggo dolanan ning kanggo sholat tarawih bareng. Wektu dekne kabeh ketemu awale krasa canggung amarga wis ora akrab meneh kaya dhisik. Ning suwe –suwe dekne kabeh bali akrab kaya dhisik, kaya wektu dekne kabeh dolanan bareng.

Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan
Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan 

Dekne kabeh uga dhemen tadarus bareng nganti bengi. Eka ngelingna Adi lan Dedy kanggo mimbuhi amal kebecikan neng bulan Ramadan iki, ben mbisa limpahan pahala saka Allah SWT. Dadi saiki dekne kabeh ngumpul meneh dudu kanggo dolanan, ning kanggo nganggo elmu kanggo mimbuhi pahala.

Telu remaja kuwi uga ndalani pasa karo kusuk lan sabar. Mahan ngelih lan ngelak karo ndalani ibadah sing liya karo becik. Dekne kabeh rumangsa bahagia amarga rumangsa awake diwenehi rahmat lan rizki sing tiada endhege saka Allah SWT.

Wektu idul fitri tiba dekne kabeh mangkat kanggo solat idul fitri bareng kanca – kanca sing liya lan takbir dengat kebak semangat. Sabubar sholat ied dekne kabeh krungokake ceramah saka khotib. Sakwise buyar krungokake ceramah dekne kabeh nelu keliling desa kanggo padha apuran.

Sadurung kuwi, dekne kabeh apuran karo keluarga masing – masing lan banjur dekne kabeh nelu apuran. Dekne kabeh padha ngapurakne lan mbuwang rasa benci sing tau ana. Ketelu remaja kuwi ngalih saka siji omah menyang omah sing liya, lan akeh mbisa suguhan.

Amarga dekne kabeh wis dewasa dekne kabeh ora mbisa THR saka tangga, padahal idul fitri sadurunge dekne kabeh mbisa pirang-pirang. Ning dekne kabeh tetap seneng karo ping ramadhan iki, amarga wis nggawa persahabatan dekne kabeh bali kaya dhisik (TAMAT). Demikian Kumpulan Contoh Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan Tiga Remaja.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Kumpulan Contoh Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan Tiga Remaja