Cerkak Bahasa Jawa, Pidato Bahasa Jawa Perpisahan SMP Kelas 9


Pidato Bahasa Jawa Perpisahan SMP Kelas 9 ini bisa dimanfaatkan untuk momen bahagia perpisahan kelulusan sekolah antara murid dan guru. Dengan pidato Bahasa Jawa Krama maka siswa lebih bisa menghormati gurunya yang selama ini telah mendidik tanpa lelah dan pamrih.

Pidato Bahasa Jawa Perpisahan SMP Kelas 9
Ilustrasi Pidato Bahasa Jawa Acara Perpisahan Sekolah

Tidak semua orang bisa berpidato dan Bahasa Jawa, terlebih keduanya, harus pidato Bahasa Jawa. Untuk tema perpisahan sendiri ada banyak hal yang bisa diangkat. Misalkan saja mengingat momen istimewa di masa lalu. Jadikan itu untuk bahan teks Pidato Bahasa Jawa Perpisahan SMP Kelas 9. Sehingga, hadirin lebih bersemangat.

Pidato Bahasa Jawa Perpisahan SMP Kelas 9

Ingkang dibektosi, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sleman, ingkang dibektosi Bapak Kepala sekolah SMP N 8 Depok, ingkang dibektosi Bapak/Ibu Guru SMP N 8 Depok, ingkang kami bektosi, Bapak/Ibu Komite Sekolah iga tamu undangan mawi kanca-kanca, siswa-siswi SMP N 8 Depok ingkang berbahagia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampun saprayoginipun kita sedaya panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Ingkang Mupu Esa, amargi ing kesempatan niki kita sedaya taksih dipunsukani kesempatan konjuk bercengkerama lebet kawontenan saras wal afiat. Ing kesempatan ingkang sae niki, kita sedaya sampun ing sukani kegampilan konjuk ngempal lebet acara sapihan siswa kelas IX SMP N 8 Depok taun piwulang 2013/2014.

Lebet kesempatan ingkang berbahagia selakigus haru niki, kula sela kula wakilan siswa kelas VII uga VIII, sisan pandega penyelenggara kengungkukan sapihan niki, ngendhelaken badan ngadeg ing majengan dhatengaken sisan konjuk ngantosaken sebongkah raos bangga majeng kakang-kakang kami kelas IX ingkang sampun ndumugekaken pamucalan kaliyan sasae-saenipun sisan ngantosaken tembung wilujeng nglampahi jejibahan ingkang langkung anteb ing tingkat pamucalan ingkang langkung inggil.

Kakang-kakang ingkang kami banggakan, mboten enten tembung benten kajawi kebanggaan kami ing siro inggil sedaya prestasi ingkang sampun tertoreh, bimbingan uga panutan ingkang sampun dipunsukakna, uga raos kekeluargaan ingkang sampun tercipta.

Salebetipun kami sareng siro ing sekolah tresna niki, mekaten kathah kenangan ingkang sampun kami lajengi sareng siro, sae punika rena utawia sedhih. Salebetipun niki, kita sedaya sampun sesarengan njejer prestasi, sinau, mawi berjuang demi nami sae sekolah kita sedaya tresna niki.

Mekaten kathah prestasi ingkang sampun kakang-kakang sukakna. Bahkan ngantos kala paling akhir ing sekolah niki, kakang-kakang sampun nyukakaken pikantuk ingkang paling sae kaliyan upados uga nyambut damel atos siro. Harapan kami, mugi-mugi kakang-kakang sanguh nglajengaken pamucalan datheng jenjang ingkang langkung inggil, berjuangan njejer prestasi uga menggapai cita-cita sasae bokmenawi.

Kakang-kakang ingkang kami tresnani, salebetipun kita sedaya sareng ing mriki, sampun tentu kami asring numindakake kalepatan uga natoni manah kakang-kakang sisan. Konjuk punika, kula sela kula pamakilan saking adhi-adhi kelas siro, nedha apunten ingkang salebet-lebetipun.

Apuntenaken kami inggil tingkah bandel kami ingkang kadang nyakitaken manah. Kakang-kakang kula, doakan adhi-adhi sampeyan niki, kajengipun sanguh nerusaken perjuangan siro ing mriki. Kami badhe ngupados njejer prestasi ingkang paling sae konjuk almamater kita sedaya tresna niki.

Dongo kami konjuk sanguh salajeng mbektos uga ngaosi bapak/ibu guru kados ingkang sampun siro wucalaken ing kami. mboten enten tembung ingkang sanguh kami ucapkan kajawi wilujeng radin. Mugi-mugi siro sanguh dados putra-putri kebanggaan bangsa lebet menorehkan prestasi, sae punika lebet bidang akademik utawia non akademik.

Konjuk bapak/ibu guru uga staff tata upados SMP N 8 Depok, kami ucap ake terimakasih inggil bantuan uga dukungan ingkang dipunsukakna dhateng kami, dadosipun kami, sela kula panitia penyelenggara acara sapihan niki sanguh nglampahi jejibahan kaliyan sasae-saenipun. Matur sembah nuwun inggil sedaya fasilitas uga kegampilan ingkang dipunsukakna dhateng kami. Mugi-mugi kami sanguh nglampahi amanah niki kaliyan sasae-saenipun.

Para dhatengaken ingkang kami bektosi, kami sela kula panitia penyelenggara, mit apunten ingkang saageng-agengipun, inggil wontenipun acara niki ingkang mesti taksih tebih saking tembung sempurna.

Mit apunten inggil samukawis kekirangan saking kami lebet njampi tamu ulem-ulem sisan. mugi-mugi hal niki sanguh kami dadosaken piwulang konjuk dandosi kekirangan kami. Terimakasih inggil wanci ingkang dipunsukakna. mit apunten menawi kathah tembung-tembung ingkang kirang berkenan. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, silakan berbagi dengan sesama baik itu rekan, teman atau sahabat melalu tombol share FB atau Twitter. Siapa tahu ada teman kamu yang membutuhkan artikel terkait Pidato Bahasa Jawa Perpisahan SMP Kelas 9.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Pidato Bahasa Jawa Perpisahan SMP Kelas 9