Cerkak Bahasa Jawa, Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan


Pidato Bahasa Jawa singkat tentang pendidikan ini bisa dimanfaatkan untuk beragam keperluan. Misalkan saja tatkala memimpin upacara, membuka acara pendidikan, atau event terkait yang membutuhkan teks pidato Bahasa Jawa.

Pidato Bahasa Jawa Singkat tentang Pendidikan
Pidato Bahasa Jawa Singkat tentang Pendidikan

Tidak semua orang bisa berpidato dalam Bahasa Jawa. Maka, untuk itulah mereka yang ingin pidato Bahasa Jawa pastinya membutuhkan teks pidato Bahasa Jawa. Kami sajikan pidato Bahasa Jawa singkat semoga bisa membantu Anda bagi yang membutuhkannya.

Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan

Para dhatengaken ingkang kula bektosi uga tresnani. Mengucap tahmid uga tasyakkur mangga kita sedaya sareng sami memajatkan kehadirian Allah SWT. Amargi kaliyan karunia-Nya lah kita sedaya saged sareng sami ngempal dipunmriki ing ngriki menika lebet kawontenan ingkang saras uga walafiat.

Konjuk punika kaliyan entenipun rahmat niki, mila dipunmriki pun kula badhe ngantosaken ngrikani wigatinipun pamucalan dewasa niki. Menawi kita sedaya sanguh ningal realita ingkang enten ngengingi kondisi pamucalan ingkang enten ing Indonesia kala niki saking awal kemerdekaan ngantos kaliyan dewasa niki.

Mila konjuk punika kajengipun nduduk pangasumerepan ngengingi proses pamucalan ingkang enten ing Indonesia niki. Para dhatengaken sisan badhe ing ajak konjuk langkung nepang unsur unsur menapa kamawon ingkang wigati lebet setunggal pamucalan.

Para dhatengaken sisan, menawi menelaah tembung pamucalan nduwe artos niki badhe ngusung ngengingi pamawi wucal, dipunpundi badan piyambake sedaya lah ingkang mbenjing badhe ing wucal ta cara sinau ingkang sae uga leres kalih ing arahkan mlebet pribadi ingkang sae.

Sarehdentenipun para dhatengaken sisan, sangeta wigati pisan konjuk museraken mirengan dhateng piyambake sedaya, ampun ngantos namung terfokus ngengingi pencapaiannya piyambake sedaya namum langkung wigati nyukakaken pamucalan mental ingkang sae ket dini.

Punapa niki mekaten wigati konjuk ing rembag, napa alasannya namung setunggal yakni entenipun resolusi pak Presiden Joko Widodo kaliyan programnya yakni konjuk revolusi mental. Ataukah niki namung namung kamuplase konjuk menelongok fakta ingkang mencenangkan sanget ingkang akhir akhir niki asring muncul ing layat kaca inggil macem-macem kedadosan uga kondisi ingkang mboten menguntungkan para pamawi wucal.

Konjuk punika para dhatengaken sisan, niki berkaitan kaliyan menapa ingkang dipunalami dening kathah saking kadosan para pamawi wucal ingkang enten ing Indonesia, ingkang meliputi saking sabang ngantos marauke.

Dipunpundi kathah saking piyambake sedaya dados korban korban kekerasaan, sae saking kanca sebaya piyambake sedaya pamucal ngantos kaliyan tiyang tiyang ingkang wonten ing lingkungan sekitar griya.

Kaliyan hal ingkang mekaten, mila samang sisan tentunya badhe eling sanget pisan sanes para dhatengaken, menawi kewontenan para pamawi wucal kala niki saweg terancam sae fisik kersaa mental saking tiyang tiyang ingkang paling celak saking piyambake sedaya uga bahkan ingkang piyambake sedaya mboten tepang pisana.

Ningal para dhatengaken niki menapa ingkang kedadosan ing salah satunggal sekolah kenamen, ingkang enten ing Indonesia yakni yaiku JIS ingkang enggal enggal niki dados sorotan ingkang tajam saking macem-macem miyambakipun ingkang enten sae, eletronik, serat prungon uga benten bentenipun.

Kasus ingkang kedadosan dipunngrika sanguh ing dadosaken pangilonan ingkang yektos sanget menawi saenipun, berkelas nya panggen pamucalan jebulna mboten badhe njamaken ing badan satiyang pamawi wucal punika badhe aman saking samukawis macam mara bahaya.

Konjuk punika para dhatengaken sisan, wigati pisan memupuk kelingan ngengingi samukawis informasi ingkang piyambake sedaya betahaken ampun ngantos dados satiyang sepuh ingkang over protektif kaliyan tanpa kersa ngertos menapa ingkang saleresipun kedadosan ing mental pun anak.

Sae para pamucal ingkang wonten ing bangku sekolah kersaa para tiyang sepuh, ingkang mengawal uga mengawasi hampir 24 jam sasaenipun samang sisan kedah leres banar ngertos ngengingi anak anak samang kaliyan sae yakni para pamawi wucal.

Konjuk punika semanten ngengingi pamertelan inggil wigatinipun pamucalan lebet sudut pandang pamawi wucal, konjuk punika sakmenika kalanipun samang kajengipun saged ndherek nyabenan mawi demi kamajengan saking pamucalan bangsa.

Semanten ngengingi penyampian pidato kula, menawi enten kalepatan kula mit apunten uga kula mengucapkan matur nuwun konjuk para dhatengaken sisan ingkang sampun berkenan ngempal sareng sami dipunmriki.

Demikian informasi yang bisa kami sajikan dan bila bermanfaat silakan berbagi dengan teman dan kerabat di Twitter atau FB lewat tombol share. Siapa tahu mereka juga sedang membutuhkan teks pidato Bahasa Jawa singkat tentang pendidikan.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Cerkak Bahasa Jawa, Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan