Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi, Lomba 17 Agustus


Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi – Esuk sing becik, srengenge nunjukake cerahe esuk iki. Esuk-esuk pisan aku cepet mbukak jendela kamarku kanggo menghirup udara segar. Kurang luwih sekitar 15 menit aku mlongo neng ngarep jendelaku. Tanpa eling aku melamun.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi, Lomba 17 Agustus
Dumadakan lamunanku buyar saka bengokan embokku sing nyeluk aku kanggo cepet metu kamar, adus, sarapan esuk lan mangkat menyang sekolah. “Saa, cepetan mudhun! Adus, sarapan, lunga sekolah. mengko kawanan! Tuh, embok wes jagakne sarapan sega goreng gawe kowe.” Bengok embokku saka dapur.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Lomba 17 Agustus

Aku juk langsung nganggo klambi sekolah amarga nang wektu kuwia aku ndeleng jam wis nunjukan gebug 06.00 esuk. Saben esuk aku sanuli krungokake bengokan embok sing mangkono, amarga saben esuk aku seneng pisan linggih termanggu neng ngarep jendela. Dina-dina aku nuleni sabaenene. Ning kanggo esuk iki rasane ana sing seje. Kabeh iki amarga sedhela meneh arep ana elingan HUT RI.

Sakwise mulih sekolah, aku cepet pangan awan lan ngerjakne kabeh tugas sekolah. Sekitar gebug 19.00, aku lunga menuju siji panggon rapet para panitia HUT RI. Wektu kuwi aku klebu salah siji anggota organisasi kesebut. Setibanya dikana, wis akeh wong sing teka klebu kenem sahabatku. aku linggih disamping dekne kabeh kabeh.

Rapet pun dianyak. Rencana acara HUT RI sabaenene. Ana perlombaan, hiburan, dsb. Perlombaannya pun wis ora ana sing asing neng krungu. Kaya panjat jambe, balap karung, kelereng, dll. Rencana acara kanggo hiburan diserahkan nang panitia kanggonan hiburan. Rapet pun buyar tepat gebug 21.00.

Ora krasa dina iki yaiku udhar 17 agustus, kabeh rangkaian acara sing wis disusun adoh dina kelakon karo sukses. Warga sapanggon kedelok antusias, hampir kabeh wong neng daerahku melu mawa jero acara kesebut. Wektu aku tengah ribut menehake paneson tata aturan lomba nang para pamawa, dumadakan sesosok rai sing mengalihkan pandanganku.

Aku terheran-heran mawa mengagumi raine. Dheweke yaiku sawong lanang sing lagi menatapku lan ngesem legi nangku. Aku ora bisa nggorohi pangrasaku sing ndhemenane nang pandangan pisan, dheweke yaiku demen pisanku amarga aku durung tau pacaran.

Durung ana lanang sing bisa nggawe aku melamun kaya dheweke. “Sa, aja nglamun wae.” bengok salah siji kancaku. “Oh, sapurane.”jawabku karo nada isin. Rai kuwi terus wae menatapku nganti acara perlombaan buyar. Aku sempat colong-colong pandang nange. Sakwise acara buyar, kabeh panitia, pamawa, lan warga mulih. aku pun cepet mulih. Demikian Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi tentang lomba 17 Agustus.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi, Lomba 17 Agustus