Cerkak Bahasa Jawa Tema Idul Adha Pengalaman Pribadi (I)


Cerkak Bahasa Jawa - dakendhegake mobil tepat neng ujung kandang panggon marung kewan Qurban. wektu lawang mobil dakbukak, ambu ora enak ngebaki rongga irungku, karo spontan aku menutupnya karo saputangan. kahanan neng panggon kuwi ramai banget, saka para pangadol sing mung ana wrangkane nganti embok-embok berkerudung Majelis Taklim, ora kajaba anak-anak sing melu ngancani wong tuwane ndeleng kewan sing arep neng-Qurban-ta nang Idul Adha mengko, siji panyinaon sing cukup becik kanggo anak-anak ket dini babagan lelabuhan Nabi Allah Ibrahim & Nabi Ismail.

Cerkak Bahasa Jawa Tema Idul Adha Pengalaman Pribadi
Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tema Idul Adha Pengalaman Pribadi.

Aku mlebu jero kerumunan wong-wong sing lagi bertransaksi mileh kewan sing arep neng beleh wektu Qurban mengko. mataku tertuju nang seekor wedhus coklat nyungu dawa, ukuran awake gedhe ngluwihi wedhus-wedhus teparo.

"pira rega wedhus sing kuwi pak?" ujarku nunjuk wedhus coklat kesebut.

"sing coklat kuwi sing paling gedhe pak. wedhus Mega Super rong yuta rupiah ora kurang," tembung si pandagang berpromosi matane berkeliling karo tetap ngladeni calon panuku liyane.

"ora bisa mudhun pak?" tembungku nyoba bernegosiasi.

"ora kurang ora luwih, saiki rega-rega sarwa larang," si pandagang nguwawa.

"siji yuta limang atus ewu ya?" aku nglakoke panganyang pisan

"apura pak, isih adoh," saure cuek.

aku menimbang-nimbang, apa arep terus nglakoke panganyang terendah ngarep-arep si pandagang ngowah pangawakan karo mudhunke regane.

"Oke pak kepriye yen sayuta pitung atus seket ewu?" tembungku

"isih durung nutup pak," ujarnya tetap cuek

"sing lagi larang ta rega lenga pak. ngapa wedhus melu munggah?" ujarku berdalih nyoba nglakoke panganyang paling murah.

"Yah bapak, sanajan wedhus ora ombe lenga. ning dheweke ora bisa teka menyang kene dhewe. Tetap wae kudu neng usung mobil pak, lan mobil bakal obonge dudu suket," tembung si pandagang meledek.

jero ati aku celathu, alot uga pandagang siji iki. ora nawakne rega kajaba sing wis neng keraekne dheweke neng awal mau. Pandangan aku alihkan menyang wedhus liyane sing luwih cilik saka si coklat. Lumayan nek ana sejen rega limang atus ewu. kabeneran saka panggon pangadol wedhus iki, aku berencana menyang toko ban mobil. gumanti ban buri sing wis anyak kedelok lembut tusirannya. kaluwihan kesebut bisa kanggo mimbuhi budget ban sing regane saiki salangit.

"yen sing belang ireng putih kuwi pira bang?" tembungku banjur

"Nah sing kuwi Super biyasa. sayuta pitung atus seket ewu rupiah," turene
durung sempat aku nawa, neng sisihku adeg sawong mbah kakung narekne rega wedhus coklat Mega Super mau. sanajan klambi "korpri" sing dheweke enggo lusuh, ning raine isih kedelok segar. Demikian Cerkak Bahasa Jawa Tema Idul Adha Bagian Pertama - Bersambung ke Bagian Kedua.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Tema Idul Adha Pengalaman Pribadi (I)