Cerkak Bahasa Jawa Pengalalam Pribadi Beli Hewan Kurban / Qurban (II)


Cerkak Bahasa Jawa – "Gagah banget wedhus kuwi. pira regane mas?" turene gumun. "Loro yuta ora kurang ora luwih kek," tembung si pandagang separo lumuh njawab sakwise ndeleng panampilan si mbah kakung. "Weleh larang bener regane?" tembung si mbah kakung. “bisa neng tawakne ya mas?" banjure nyoba negosiasi uga. "Golek wedhus sing liya ae kek," si pandagang kedelok tambah lumuh ladeni.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalalam Pribadi Beli Hewan Kurban / Qurban
Cerkak Bahasa Jawa Pengalalam Pribadi Beli Hewan Kurban / Qurban.

"ora mas. aku arep sing paling becik lan gagah kanggo Qurban taun iki. dhuwite kanggo bayar mas," turene tetap sumaguh seraya ngetoke bungkusan saka saku kathoke. Bungkusan saka bebed perca sing uga wis lusuh kuwi neng bukake, nembelas lembar dhuwit satus ewon lan sanga lembar dhuwit seket ewon dimetokake saka jerone.

"iki rong yuta rupiah mas. wedhuse dianter menyang omah ya mas?" banjure mantep ning tetap bersahaja. Si pandagang wedhus kaget, ora kajaba aku sing nggatekake dheweke ket mau. karo rai isih ragu maido si pandagang nrima dhuwit sing disodorkan si mbah kakung, banjur neng etunge palemahan lembar demi lembar dhuwit kuwi.

"Kek, iki ana luwih seket ewu rupiah," si pandagang ngetoke selembar seket ewon. "ora ana ongkos kirime ya? si mbah kakung saarep ngerti dhuwit sing diwenehekne dheweke nduwe luwih

"loro yuta wis klebu ongkos kirim," si pandagang sing cukup jujur menehake seket ewu menyang mbah kakung. "arep neng terna menyang endi kek?" sambung dheweke.

"Alhamdulillah, luwih seket ewu bisa ditabung meneh," tembung si mbah kakung karo nrimane. “tulung terna menyang desa cedhak kuwi ya, sangantine neng buri Masjid Baiturrohman, takon wae omahe mbah Sutrimo pensiunan pegawai Pemda wedi Mukti, InsyaAllah bocah-bocah podo ngerti.”

sakwise buyar bertransaksi lan membayar apa sing wis disepakatinya, si mbah kakung mlaku menyang arah siji sepeda tuwa sing disandarkan nang sebatang wit gedhang, ora adoh saka mobil duweku. palemahan neng angkat saka sandaran, banjur karo sigap dikayuhnya tetap karo semangat. embuh pangrasa karo dene sing bisa dakrasakne wektu kuwi, kabehe malik menyang arah nduwe mungsuh jero pandanganku.

mbah kakung tuwa pensiunan pegawai Pemda sing mung berkendara sepeda engkol, saguh tuku kewan Qurban sing paling becik kanggo awake. aku ora ngerti persis pira dhuwit pensiunan PNS sing katampa sasasen saka si mbah kakung. sing aku ngerti, neng sekitar masjid Baiturrohman ora ana omah sing adeg karo mewah, rata-rata para warga sekitar desa wedi Mukti mung petani lan para pensiunan pegawai cendhekan.

Sing mesti sacara materi, bangeta adoh neng banding pamakolehanku sing saguh tuku omah dikawasan cukup bergengsi, sing saguh tuku tunggangan roda papat sing rega ban-nya wae cukup tuku seekor wedhus Mega Super, sing saguh nduweni hobby berkendara moge (montor gede) lan nduweane sing saguh mengkoleksi "raket" mung kanggo olah-raga seminggu pisan, sing saguh uga tuku kewan Qurban loro ekor sapi sisan. ning apa sing aku pikirke? aku mung arep tuku kewan Qurban sing adoh neng ngisor kebisanku sing regane ora luwih saka service rutin mobilku, tungganganku neng donya fana.

Sementara kanggo tungganganku neng jaman kailangan mbesuk, aku mikir ping sewu wektu tukune. ya Allah, kowe sing mupu Membolak-walikan ati manusia walikna ati hambaMu sing ora tau berSyukur iki menyang arah wong sing pinter syukuri nikmate Gusti Allah. Demikian Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman Pribadi Beli Hewan Kurban / Qurban – Tamat. Bagian pertama baca di sini.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Cerkak Bahasa Jawa Pengalalam Pribadi Beli Hewan Kurban / Qurban (II)